Sju nycklar till långsiktig digitalisering

I en värld där digitala verktyg, arbetssätt och strategier anammas av fler och fler organisationer utvecklas vi snabbt mot ett arbetsliv där digitalt och analogt växer samman. Men är företag i Sverige beredda? Hur bör man förhålla sig till den snabba digitaliseringen, och vad går att göra för att konkurrera?

En digital kapplöpning

Redan idag finns det organisationer som tar helt nya grepp på gamla frågor genom digitalisering. Dessa pionjärer vågar ifrågasätta gamla sätt att arbeta och organisera sig på. Robotchefer, digitala valutor och gränsöverskridande digitala medborgarskap är några av de sätt som digitaliseringen av världen uttrycker sig i dag – de må vara ovanliga nu, men de indikerar säkert förändringar som komma skall.

Världen har vant sig vid Internet över de senaste 25 åren – men kommer behöva anpassa sig till nya tankesätt när en tredje våg av digitalisering sveper in. Frågan är om företagsledare hinner anpassa verksamheten i tid. I genomsnitt tror företagsledare i Norden att deras nuvarande affärsmodell kommer klara sig i högst fyra år innan den behöver förnyas.

Sanning och kompetens

Trots att en majoritet av nordiska företagsledare säger att den bästa strategiska hållningen är att vara tidigt ute med ny teknik, är det bara drygt en tredjedel som har en sådan approach i praktiken. Transformationen som borde komma uteblir – kanske för att det finns ett oroväckande stort gap mellan ledning och IT. Hela 35% av svenska ledare upplever att de inte har rätt kompetens för att kunna fatta strategiska digitaliseringsbeslut – och i avsaknad av digitalt ledarskap kan hela organisationen komma att bli lidande. 

Skillnaden mellan de som kan och inte kan bli stor. Endast en minoritet har hittills gjort investeringar i digitalisering vad gäller nya affärsmodeller, innovation, eller nya produkter och tjänster. För de flesta svenska företagsledare handlar digitalisering fortfarande i stort om ekonomiska och administrativa processer – något som förknippas med minskad personal och en krympande organisation. Men det går inte att effektivisera i all evighet.

Våga tänka längre

För att klara sig i en turbulent tid behöver företag resonera långsiktigt kring sin digitaliseringsstrategi. I första hand behöver man effektivisera – men det handlar också om att förstå på djupet vilka behov som kunder och brukare har, och hur en digital organisation bäst kan tillgodose dem. Lägre kostnader är inte alltid svaret.

Har er organisation rätt strategi för att digitaliseras på djupet? Läs den fullständiga rapporten för sju strategiska rekommendationer som kan hjälpa dig höja blicken mot en digital horisont.

By Rikard Molander