Rikard Molander

Senior Analyst

Rikard Molander arbetar som analytiker på Kairos Future. Han har en kandidatexamen i matematik från Uppsala Universitet, där han även studerat kinesiska och beteendevetenskap. På Kairos Future har Rikards fokusämnen varit arbetsliv, utbildning och ungas värderingar i Sverige och internationellt. Han har också varit lärare i matematik.