Lär och sprid kunskap

Kairos Academy erbjuder en kunskapsarena för utbildningar, seminarier, trendföreläsningar och workshops relaterade till omvärld och framtid.

Kairos Future Club

Kairos Future Club

Kairos Future Club är nätverket för dig som vill ligga steget före och ha koll på de viktigaste omvärldstrenderna och framtidsfrågorna. Vi erbjuder våra medlemmar en bred kunskapsarena för omvärld och framtid genom fysiska och online seminarier, rapporter och workshops.