STEP – Societal and political engagement of young people in environmental issues

Kairos Futures Co:tunity basen i europeiskt forskningsprojekt för att öka ungas politiska engagemang i miljöfrågor

I slutet av hösten fick Kairos Future tillsammans med en dryg handfull företag och universitet 2,5 miljoner euro ur EUs forskningsbudget Horizon 2020 till projektet STEP, SocieTal and political Engagement of young People in environmental issues. Syftet är att utveckla och testa en språkoberoende e-demokratiplattform som ska underlätta samarbetet mellan medborgare och myndigheter.

Plattformen kommer att byggas på Kairos Futures samarbetsplattform Co:tunity som kommer att kompletteras med bl a funktionalitet för maskinöversättning, sociala mediaströmmar mm. Plattformen ska testas i samarbete med ett tiotal regioner i södra Europa och Turkiet. Arbetet löper under tre år med start i januari 2015. För ytterligare information, kontakta Kairos Futures CTO Lars Eidenvall.