Kinas forskning och utveckling mot 2030

I februari startar projektet Dragonstar Plus där vi ansvarar för en omfattande scenariostudie av Kinas forsknings- och utvecklingsmiljö mot 2030.

I februari startar projektet Dragonstar Plus, finansierat med 2 miljoner euro från EUs forskningsprogram Horizon 2020. Projektets syfte är att stimulera forsknings- och utvecklingssamarbete mellan företag och institutioner i Kina och EU och är en fortsättning på projektet Dragonstar, där vi också medverkat med analyser av Kinas innovationslandskap. Vi ansvarar för en av kunskapsplattformarna i projektet, en omfattande scenariostudie av Kinas forsknings- och utvecklingsmiljö mot 2030. Arbetet kommer att bygga på en analys av såväl policyförutsättningar som förändringar i konsumentbeteenden och industriutveckling och genomföras i en kombination av analysarbete och workshops med forskare och praktiker från Kina och Europa. Vill du veta mer? Kontakta Tomas Larsson, Director ChinaLab. Läs mer om vårt arbete med och i Kina här.