Leda i kaos

Med Coronapandemi och börser i fritt fall har de flesta chefer och ledare fullt upp att klara av vardagen. Men att leda i kaos handlar inte bara om att kunna hålla många bollar i luften eller att kunna välja mellan pest eller kolera. Att leda i kaos handlar också om att kunna se bortom det kaotiska nuet och skaffa sig beredskap för vad som kan hända härnäst. På så sätt kan man få ett eget lugn och har också möjlighet att kunna ingjuta mod och hopp i organisationen. Samtidigt som man höjer sin egen och organisationens framtidsberedskap och har möjlighet att mejsla ut strategier för att hantera nästa fas och agera under rådande omständigheter.

Just nu har vi alla att hantera genuina osäkerheter av strategisk betydelse – för individer, organisationer och länder. Vi behöver alla förstå vad som kan hända och vad det kan innebära för vår organisation, vårt företag och oss själva. Den stora frågan nu är hur snabb smittspridningen blir, och hur länge epidemin varar, i Sverige och på alla marknader världen över vi är sammanflätade med. Ingen vet med säkerhet. Men vi kan undersöka möjliga framtider och därmed skapa beredskap för olika utvecklingar. Vi kan utforska tänkbara scenarier och konsekvenserna av dessa, och i tider av stor osäkerhet och snabba förändringar är sådant utforskande långt viktigare än annars. 

Förstå framtiden genom scenarioplanering 
Scenarioplanering är en välkänd och väldokumenterad metod för att skapa förståelse för möjliga framtider. Kairos Futures grundare Mats Lindgren och tidigare partner Hans Bandhold har skrivit en bok på temat Scenarioplanering som översatts till flera språk och används på universitet och av verksamhetsledare världen över. Scenarioplanering handlar om att ha ett nyfiket förhållningssätt till omvärldsförändringar och osäkerheter kombinerat med en variation av metoder för att skapa reda i det till synes orediga – att kunna transformera framtidsinsikt till strategiskt agerande. 

Den osäkra framtiden är nu helt nära
Oftast när Kairos Future jobbar med scenarioteknik för att förstå framtiden siktar vi tio, tjugo, trettio år framåt i tiden. Men när nu de närmaste veckorna och månaderna ter sig väldigt osäkra fungerar metoden lika bra för att försöka få översikt över den nära framtiden och vilka strategiska beslut som kan fungera bäst i nutid. 

Framtiden för en fråga eller en verksamhet avgörs av två huvudsakliga utvecklingar: det vi kan bedöma som säker utveckling – trender – och det som är av mer osäker natur – osäkerheter. Därför är en ordentlig omvärldsanalys betydelsefull – för att finna de viktigaste trenderna och osäkerheterna. För detta krävs noggrann research och att analyserna byggs på så mycket fakta som möjligt. När det gäller säkra trender vet vi att mycket kommer att bestå oavsett epidemi. Människor har fortfarande ett stort behov av att umgås, underhållas, koppla av, äta, sova, kommunicera och få bekräftelse. 

När det gäller att hantera osäkerheter är en bra start att först bejaka sin osäkerhet, att kunna säga ”vi är osäkra på hur det här utvecklas framöver”. Eftersom de flesta som hävdar att de vet hur framtiden kommer att bli har fel (det finns naturligtvis otaliga citat på människor som har haft fel om framtiden, se till exempel 15 Worst Tech Predictions Of All Time). I stället ska vi ödmjukt närma oss frågan ”hur kan det här utvecklas och vilka är de olika alternativen?”.

Scenarier som grund för det strategiska arbetet
Scenarier används därmed som grund för det strategiska arbetet. Det kan göras på en hög och övergripande nivå, eller på en mer företagsnära nivå. Men scenarier kan också användas för att utforska framtiden för en viss fråga inom en verksamhet. Scenarier – och processen med att utveckla scenarier – bringar klarhet i komplexa frågor om framtiden, oavsett om den ligger 30 år eller 30 dagar bort. De hjälper oss att inse att världen kan utvecklas på andra sätt än de vi är vana vid, att se både hot och möjligheter, och vi kan ”labba” med olika strategiska besluts utfall. De är därmed helt nödvändiga som komplement till traditionella, alternativa prognoser om spridningskurvors utveckling exempelvis. Med hjälp av scenarier får vi verktyg att skapa strategier och handlingsplaner för att kunna förändra också vår egen framtid. Som ledare får du trygghet i att ha bättre koll på vad som kan ske härnäst och hur du ska agera beroende på utfall. 

Lär dig mer om hur vi ser på scenarioplanering genom att läsa boken "Scenarioplanering – länken mellan framtid och strategi" eller kontakta mig så vägleder jag dig till en kollega som kan just din bransch. Scenarioplaneringsstöd kan naturligtvis även ges med hjälp av digitala plattformar. 

Johanna Danielsson
vVD, Senior Partner

By Johanna Danielsson