Tre steg till innovation i kristider

Kairos Futures undersökningar* visar att fler och fler organisationer har hittat ett nytt normalläge mitt i brinnande kris och att flera av dem både orkar och vill blicka framåt mot ett läge då livet återgår till vardagen och de ekonomiska hjulen börjar snurra igen. Men hur ska man tänka i ett skede som detta för att komma stärkt ur krisen och för att träffa rätt med sina innovationer både här och nu och på längre sikt? Båda dessa perspektiv blir viktiga och träffar rätt i hjärtat av en av de största innovationsutmaningarna som de flesta verksamheter brottas med: Att hitta sätt att leverera rätt lösningar på ett effektivt sätt här och nu och att samtidigt orka lyfta blicken och ta fram de tjänster och produkter som är rätt på lång sikt.

Det är inte lätt att orka titta längre än krishantering när likviditeten tryter, när varor inte kommer fram och när personalens sjukfrånvaro skjutit i höjden. Men för den som orkar och har resurser är krisen naturligtvis en möjlighet och värdet av att ligga före i tanke och handling blir sällan större än vid en kris. Vare sig det handlar om innovation i det lilla såsom kreativa uttryckssätt i kampanjer kring rekrytering och justeringar i menyer och utbud eller om det handlar om stora lanseringar av nya produktlinjer och helt nya tjänster så behöver tajmingen vara rätt och träffsäkerheten stor. För den som orkar lyfta blicken rekommenderar vi följande tre steg för innovation i kristider:

1. Hitta insikterna
Det första organisationer behöver göra i ett skede som detta är att lära sig om nya behov och konsumentbeteenden under krisen. Samtidigt behöver man ha en ödmjukhet inför att människor längtar efter normalitet och i stor utsträckning kommer att sträva efter att återgå till vardagen, med undantag för vissa beteenden och förutsättningar. Den här fasen har syftet att förstå omedelbara behov i den nya situationen för att agera snabbt, och parallellt förstå vilka som blir de långtgående konsekvenserna. Just nu lämnar människor fler digitala spår än kanske någonsin från sina hemkarantäner och distansarbeten. I dessa digitala spår finns många ledtrådar att hitta om man använder rätt verktyg.*

2. Lansera snabbt
Den andra utmaningen blir att hitta sätt att snabbt erbjuda folk det de behöver just nu. Här ser vi redan mycket innovationer inom tjänsteutveckling och kommunikation. Allt ifrån Nikes träna hemma-app* till Frankrikes kodord för våldsutsatta kvinnor på apoteken*. Ett område som sett stor förändring på senare år har varit att öka utnyttjandegraden av resurser såsom bostäder, kontor och bilar genom innovativa lösningar som kopplar ihop resurs med behov. Detta har möjliggjort snabb innovation i krisens spår när hotellrum, flygbolagsanställda, hyrbilar, produktionslinor används på nya sätt*. Nyckeln för att lyckas med detta är snabbhet och att ta låga investeringar eller räkna hem investeringar på annat sätt för det finns en överhängande risk att din tjänst utgör en begränsad del av din affär eller en begränsad samhällsnytta redan om några veckor. 

3. Tänk långsiktigt
Den tredje nyckeln i detta skede är att orka tänka långsiktigt för att komma starkare ur krisen sett på några års sikt. För kriser av den magnitud vi ser kommer med all sannolikhet att lämna spår. Både människor och organisationer strävar efter en återgång till någon typ av normalläge men på sina håll kommer förutsättningarna och inte minst kundernas förväntningar ha förändrats. Det viktigaste nu för alla innovativa aktörer, förutom att klara sig igenom krisen med relativt sund likviditet, är att lista ut vilka dessa marknadsförändringar i en vardag efter Covid-19 kommer att vara och att ta fram innovationer som är anpassade efter dessa förändringar.

Andra värdeerbjudanden blir viktiga
På lång sikt handlar det om att förstå vilka skiften vi kan komma att se som ett resultat av Coronakrisen 2020? Om hög lön, konferenser utomlands, frekventa after works och gratis frukost varit värdeerbjudande som lockat programmerare i många år, kanske anställningstrygghet och känslan av att bidra till samhällets viktigaste funktioner kan vara värdeerbjudande som står högt i kurs 2021? Om just in time och lean är rådande paradigm inom logistik för din verksamhet just nu kanske möjlighet till stor lagerhållning av kritiska resurser kommer vara ett krav i offentliga upphandlingar i framtiden. Om fasta månadshyror varit standard i dina lokaler i flera decennier kanske dina butikslokaler riskerar att gapa tomma en lång tid framöver. Vad blir då framgångsrika vägar framåt för att fylla våra stadsmiljöer med levande utbud? 

Genom att utforska såväl subtila konsumenttrender som krisinducerade radikala skiften och bygga dina nya innovativa erbjudanden på insikterna från det arbetet finns chansen att träffa exakt rätt med sina innovationslanseringar den dag då marknaden vänder!

Lycka till! 

På Kairos Future har alltid den långa horisonten och att blicka in i framtiden varit vår specialitet. Vi utforskar gärna den tillsammans med er med kraften i alla de metoder för scenarioplanering, framtidsdriven innovation och digitala analysverktyg som vi besitter.