Från swimmingpooler till solpaneler – hemmets framtid i turbulenta tider

Efter årtionden av ekonomisk tillväxt, låg inflation och låga räntor har husägare vant sig vid att leva i en värld där krediterna är billiga och fastighetspriserna ständigt stiger. Plötsligt tvingade 2020-talet samhället att lämna denna fantasivärld och ta itu med verkligheten. Denna verklighet innebär inte bara en ekonomisk försämring utan även överhängande säkerhetshot från både främmande makter och klimatförändringar som kan förändra hur husägare ser på sina älskade hem.

För att ta reda på hur dessa turbulenta tider påverkar husägare genomförde vi på uppdrag av Inwido en undersökning bland fler än 3 300 husägare i Sverige, Norge, Danmark, Finland och England. Svaren samlades in i oktober 2022 och avslöjade intressanta insikter om husägarnas inställning till sina hem med tanke på den ekonomiska nedgången. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i fyra viktiga resultat från undersökningen.

Grunden för hemkonsumenternas värderingar är solid
Husägarnas attityder till sina hem har visat sig vara förvånansvärt stabila under det senaste decenniet, till synes opåverkade av vad som händer i världen runt omkring dem. Även under perioder av krig och hög inflation har husägarnas värderingar av sina hem varit konsekventa.

Figur 1: Andel husägare som instämmer i ovanstående påståenden.

Att hemmet är viktigt är en av de få saker i livet som nästan alla tycks vara överens om, med 96 % av husägarna som instämmer 2022. På samma sätt håller de flesta husägare med om att hemmet är en fristad som ger dem en känsla av trygghet och frid. 77 % ser förbättringar och inköp av bostäder som en värdefull investering, vilket är en liten ökning från 2017. Om något har de senaste årens turbulens fått oss att uppskatta våra hem ännu mer. 

Utgifterna för hemmet skiftar från självförverkligande till avkastning på investeringar
Även om husägarnas uppskattning av sina hem är fortsatt stark kan de flesta husägare inte bortse från verkligheten med ett försämrat ekonomiskt klimat. Undersökningen visar att husägarna planerar att minska sin totala konsumtionsnivå under de kommande fem åren. 

Detta innebär att vissa husägares renoveringsplaner har lagts på is. 14 % tror att de kommer att genomföra en större renovering under det kommande året, vilket är en minskning från 22 % när vi ställde samma fråga 2014. De flesta respondenter tror dock fortfarande att de kommer att renovera inom de kommande fem åren. Många kommer att ta saken i egna händer, eftersom 58 % säger att de föredrar att göra hemförbättringar själva för att spara pengar.

Figur 2: Andelen husägare som tror att de kommer att öka/minskas i olika kategorier av bostäder under de kommande fem åren, jämfört med de senaste fem åren.

Om man tittar närmare på de förväntade utgifterna för förbättringar och inköp av bostäder, kan man konstatera att det är ett minne blott att spendera pengar på pooler och uteplatser, eftersom husägarna planerar att göra drastiska nedskärningar i utgifterna för lyxiga bostäder under de kommande åren. I stället för att skära ned på alla bostadsrelaterade utgifter är husägarna redo att omfördela dem, till stor del till åtgärder som kan ge viss avkastning på investeringen. 

Efterfrågan på energilösningar för hemmet exploderar i en perfekt storm
Ett sätt att göra kostnadseffektiva hemförbättringar är att göra hemmet mer energieffektivt, vilket husägare är väl medvetna om. De skyhöga energipriserna har gjort energieffektiva hem mer attraktiva än någonsin, eftersom 81 % skulle tycka att det är värdefullt om deras hem blev mer energieffektivt.

Figur 3: Andel husägare som anser att det skulle vara värdefullt om deras hem blev mer... 

De skiftande energipriserna påverkar till och med en del husägares välbefinnande, där 60 % instämmer i att de är mycket oroliga för stigande energikostnader. Nästan en av tre husägare uppger att de kollar energipriset i princip varje dag, medan 23 % anser att deras eget intresse för hemmets energiförbrukning börjar bli tvångsmässigt.

Figur 4: Översikt över hur husägare planerar att agera på de bostadsrelaterade trender de ser bland sina vänner och bekanta, öppna svar på enkäten. Större och djupröda kluster visar på fler svar inom varje ämne.

Med detta i åtanke är det inte förvånande att installation av solpaneler står ut när vi frågar vilka hemrelaterade trender som husägarna planerar att agera på. 40 % av husägarna förväntar sig att deras hem kommer att vara utrustade med solpaneler om tio år, vilket skulle vara en imponerande femdubbling jämfört med de 8 % vars hem har solpaneler i dag.

Från tvångsmässig kontroll till utlokaliserade beslut
Med den enorma mängd data som samlas in av de apparater som omger oss har vi möjlighet att fatta mer välgrundade beslut än någonsin tidigare. Undersökningsresultaten visar att husägare letar efter fler sätt att övervaka sina utgifter och behålla en känsla av kontroll över sina hem. I dag gör appar ett bra jobb för att förenkla detta. Dessutom kommer nya verktyg in på marknaden som kommer att göra det möjligt för den framtida hemkonsumenten att ha kontroll med ännu mindre ansträngning.

Med den snabba utvecklingen av nya generativa AI-modeller, som är lätt tillgängliga för allmänheten sedan ChatGPT släpptes, blir det möjligt att låta sådana modeller hjälpa till och så småningom ta över beslutsfattandet i och om hemmet. Redan innan ChatGPT lanserades var 1 av 3 Millennial- och Gen Z-hemägare öppna för att låta AI fatta beslut om deras hem.

Figur 5: Andel husägare från olika generationer som är öppna för att låta AI fatta beslut om deras hem. OBS: Frågan ställdes innan ChatGPT släpptes allmänt.

Mycket har hänt under den korta tid som gått sedan dess. I dag kan generativa språkmodeller som ChatGPT besvara alla hemrelaterade frågor. Den ännu nyare GPT-4 tar detta ett steg längre och erbjuder idéer om hemförbättringar baserat på uppladdade bilder av ett hem eller stödjer beslutet om vad du ska laga till middag med hjälp av en bild av innehållet i ditt kylskåp. Samtidigt kan bildgeneratorer som Midjourney användas för att illustrera hur en potentiell hemförbättring skulle bli.

Integreringen av den nya generativa AI-tekniken i smarta prylar, i kombination med den nya industristandarden Matter för smarta hem, som gör det möjligt för apparater från olika märken att fungera tillsammans, innebär att det finns en enorm potential för det smarta hemmet att äntligen leva upp till sitt namn. På så sätt kan beslutsfattandet i hemmet bli bättre och mer lättarbetat än någonsin. Enligt unga husägare är de redo att vara först ut.

Vill du förstå mer om hur aktuella trender påverkar konsumenternas beteende i din bransch? Kontakta Peter Pernemalm för att få veta mer om hur vi kan hjälpa din organisation.

Läs hela rapporten här (på engelska).

By David Andréasson