Framtidens möten

Covid-19 har påverkat vår förmåga att mötas fysiskt, men samtidigt har viruset inneburit ett enormt uppsving för de digitala mötena. Vi Skypar, videokonferensar och Zoom-möts som aldrig förr – under våren 2020 är det knappast en överdrift att säga att framtidens möten har närmat sig med stormsteg. Men hur ser egentligen framtidens möten ut – kommer allt vara via videosamtal i framtiden, blir det VR istället, eller går vi kanske tillbaka till att mötas fysiskt när det blivit säkrare?

Kairos Future Club samlades under april i Zoom för att prata mer om begreppet, som vi där definierade som ”ett tillfälle där två eller fler människor träffas ansikte mot ansikte” – det vill säga, vi räknar videomöten, men inte vanliga telefonsamtal. Vi vet att mycket av mänsklig kommunikation sker via kroppsspråket, inte bara genom ord; så att mötas och kunna läsa av varandra är av vikt för att verkligen träffa och förstå en annan människa. 

Möten har ett flertal syften. Några handlar om att lära känna varandra bättre – till exempel en dejt – andra har ett syfte utanför själva relationen, som att färdigställa ett projekt eller dela information. Några handlar om att sätta punkt, andra handlar om att påbörja. Oavsett vad mötet är till för är en stor tröskel för många möten att deras syfte inte uppnås av olika anledningar; störande faktorer, dåligt satt agenda, eller andra faktorer som kommer emellan. Dessa är en utmaning både för fysiska och digitala möten, men de står inte nödvändigtvis i vägen för digitaliseringen av möten som sådan. Istället är den stora utmaningen för digitala möten, som vi ser det, att få till de spontana mötena. Schemalagda och planerade möten, det vill säga tydliga i tid och rum, går att överföra till den digitala världen så länge det finns ett tydligt syfte – de oplanerade, spontana, och sökande mötena är värre.

Digitaliseringen av möten ställs därför inför två utmaningar som vi idag inte löst – att ersätta de spontana, oplanerade mötena, och till viss del även att ersätta de otydliga, sökande mötena där det på förhand inte riktigt är tydligt av resultatet ska bli. Här kan det fortfarande krävas personliga möten – kanske. För vi ser även att många av de traditionella spontana mötena utvecklas och tar nya former; å ena sidan har coworking spaces på senare år vuxit fram som tagit över mycket av de spontana fikapauserna. Å andra sidan har nya generationer digitala infödda funnit nya sätt att umgås spontant i digitala kanaler – genom videos, gruppchattar, spontansamtal, med mera förfinas digital kommunikation. Lingvisten Gretchen McCulloch menar till exempel att språket på internet utvecklats för att förmedla mer information genom skiljetecken, grammatik, stavning med mera – ett sorts substitut för kroppsliga signaler. VR kanske på sikt även kan återskapa kroppsspråket i digitala miljöer. 

Vi kan brett förvänta oss två konsekvenser av våren 2020 i framtiden. Å ena sidan har den stora framgången för digitala möten fört med sig mycket positivt – de digitala mötena blommar för närvarande och många nya lösningar uppstår. Mötesvärlden får fler strängar på sin lyra och mer möjligheter att skapa de möten mellan människor som är så viktiga för att vi ska växa, både som samhälle och som individer. Å andra sidan kanske de fysiska mötena aldrig riktigt återhämtar sig – givet multiresistenta bakterier och andra biologiska hot – är det inte säkert att vi någonsin träffas riktigt lika spontant och ledigt som vi en gång gjorde. De fysiska mötena kommer inte för den sakens skull att försvinna, men de omformas. I så fall är de digitala mötena kanske mer spontana, och de fysiska mer försiktig planerade.

Vill du vara med och diskutera framtidens möten och andra spännande ämnen i dyningarna efter covid-19? Gå med i Kairos Future Club för att få ta del av olika spännande teman under årets gång. Och om du är nyfiken på hur mötesindustrin i bred bemärkelse kan påverkas av det vi analyserat, hör av dig till Johanna Danielsson på Kairos Future.

By Rikard Molander