Bli en framtidspionjär!

Allt vi gör börjar i en bild av framtiden. Ibland medveten. Oftast otydlig och omedveten. Men när tiden går i spinn räcker inte det oartikulerade. Vi måste ha en medveten tanke om vart världen är på väg. Vi måste veta vart vi vill. Vi måste låta denna tanke leda varje plan och varje handling. För vi får aldrig en andra chans. Nobody puts the future in the corner.

1. Var först med att vilja

Att vilja är viktigt. Att vilja vara bäst. Att vilja vara först. Utan vilja nås inga toppar. Utan vilja, ingen framtid. Viktigast av allt i en tid av förändring är viljan att förstå. Först. Förstå vad som sker och varför. Förstå vad man bör göra och när. Viljan att testa, för att bättre förstå. När man ska vila och när man ska handla. Förstå när det är Kairos* – när tiden är inne.

2. Var beredd när det händer

I linjära tider är framtiden sig lik. Men inte i de exponentiella, digitala. Där räcker trettio steg från jorden till månen och tillbaka igen. 1 meter, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1 024 ...
I exponentiella tider händer först inget. Sen händer allt. Håll blicken på ketchupen ...

3. Bli komplexitetsakrobat

Världen är rörig. Vi är alla beroende, invävda i relationer vi varken kan eller ska ta oss ur. Ingen är längre en ensam ö. Och ju fler relationer och rörigare värld, desto bättre måste vi vara på chiffer. På att dechiffrera komplexitet. På att navigera i den. Se den större bilden. Optimera helheten. Vårda relationerna. Söka konsensus. Allt kräver diplomati. Bli komplexitetsakrobat. Bli diplomat.

4. Starta i data

Vi ser det vi är tränade att se. Vi lever i fördomar. I magkänsla. Och missar det nya. Det över­ raskande. Synvändorna. Det som gör upp till ner och ner till upp. Data visar vägen ut ur fördomar­ nas dal. Ren data. Teama upp med en fördomsfri maskin, se världen som den är. Med nya ögon. Sluta gissa, börja veta.

5. De-eskalera

Tillit är det bästa ting. Det som håller världen samman. Bygger relationer. Skapar välstånd. Och som genom ett förlupet ord eller tanklös handling kan förgå på ett ögonblick. I en konfliktträngd värld vilar få på hanen. Gör det. Tänk efter. Tänk långsiktigt. Värna vänner. De­eskalera.

6. Lär av morgondagen

De är unga. De är märkliga. De är morgondagen. Deras vilja, deras värderingar och drömmar tillhör morgondagen. Är morgondagen. Och de påverkar oss redan nu. Skaffa titthål till morgon­ dagen. Förstå dagens unga.

7. Gå din egen väg

Att följa regler är stort. Att bryta dem är större. Att bryta av goda skäl. För ett högre syfte. För att helt enkelt göra världen lite bättre. Mer hållbar. Tjäna andra mer. Så snart det krävs: Säg sanningen. Gå din egen väg. För din och världens skull.

*Kairos är möjligheternas och de förspillda tillfällenas gud i den grekiska mytologin. Den som lyckades fånga Kairos kunde stoppa tiden, fånga möjligheterna och få tid för förändring.

By Mats Lindgren