Framtidssäkra inför stormen

Sällan har tiderna varit så osäkra som idag. Det låter som en självklarhet, men de flesta av oss lever fortfarande som om det inte är det. Den strategiska osäkerheten sträcker sig från klimatfrågor och geopolitik – med bl a Trump, Xi, Putin och Brexit – via branschdisruption till följd av digitalisering, AI, nya köpmönster och globala techjättar, till frågor som kommunal ekonomi och finansiell stabilitet och privat belåning. I ett mer långsiktigt perspektiv är det svårt att finna något verkligt stabilt att hålla sig till, något som vi med säkerhet kommer att gälla också om 3, 5 eller kanske 10 år.

Trots att grundvalarna i många avseenden ser ut att kunna rämna och helt nya mönster är på väg att bryta fram, är det trots allt fortsatt relativt lugnt på de flesta fronter. Den där vargen som man ropat på har ännu inte dykt upp mer än på vissa platser. Orosmolnen har ännu inte övergått i åskväder och storm. Kan man då lugnt slå sig till ro med paraplydrinken och blicka ut över havet där molnen tornar upp sig, och bara hoppas på att de ska dra förbi?

Att göra så är knappast någon lämplig strategi. När väl ovädret drar in är det redan för sent. Då finns det ingen chans att dra nytta av situationen, eller att ens söka skydd. Det skulle man tänkt på tidigare. 

Var befinner sig er bransch i fråga om teknikdriven disruption? I lugnet före stormen? Eller har blixten redan slagit ned? Källa: The End of the Beginning, Kairos Future 2017

Allt detta känns självklart, och numera stöds denna självklarhet också av forskningen som tydligt visar att ju bättre man är på att blicka framåt och låta insikterna från framåtblickandet manifesteras i strategi, innovation och handling, desto bättre går det. Skälet till att vi trots denna vetskap i så liten utsträckning gör det är nog främst att våra hjärnor gör vad de ska, nämligen sparar energi, och därför är lite lata. De tenderar att gå igång när det redan brinner, inte på att betala brandförsäkringar. 

Så vad bör man då göra? Om vi leker med metaforen att vi alla nu är på väg in i okänd terräng, det må vara på ett potentiellt stormigt hav, eller en krävande vandring på en plats vi aldrig tidigare varit, blir det rätt uppenbart framgången bygger på tre grundläggande faktorer som alla handlar om förberedelser. Man behöver kort sagt framtidssäkra sitt projekt genom:

  1. Rätt karta, för att veta var man är, kunna välja väg och ta ut rätt kurs
  2. Rätt utrustning och redskap, för att klara såväl förberedelser som genomförande
  3. Rätt team, kultur och attityd

En omvärldskarta i takt med tiden
Man brukar säga att om kartan inte stämmer med verkligheten, välj verkligheten. Just detta är fallet för allt fler organisationer idag. Verkligheten har förändrats så till den grad att gamla kartor inte längre fungerar. Och då krävs att man uppdaterar sin omvärldskarta så att den går att använda, vilket inte alltid är självklart enkelt. 

Skälen till att det är så svårt är flera. Dels har man som organisation alltid ett inifrånperspektiv på t ex sin bransch eller den fråga man behöver förstå, vilket gör att man lätt missar omvärldskrafter och aktörer som från sidan ställer invanda mönster på ända. För att fånga dem behöver man följa den enkla princip som Albert Einstein en gång formulerade som att ett problem som uppstått på en systemnivå inte kan lösas på samma nivå. I omvärldssammanhang betyder det att man måste se på sitt ”system” – fråga eller bransch – utifrån, uppifrån och framifrån. Vilket inte alltid är självklart enkelt när man själv är en del av systemet. 

För att lyckas är det därför lämpligt att ta hjälp av utomstående som kan ge helt nya perspektiv på frågorna. Man behöver också nya verktyg med vars hjälp man kan ställa de rätta och nödvändiga frågor som behövs för att man ska kunna lyfta sig själv i håret och se på frågor från nya infallsvinklar.

Risken är att vi tittar ut i vår närmaste omgivning (Närvärld) och missar att denna ofta förändras av större och mäktigare krafter i den större omvärlden.

Hög tid att byta strategilåda
Strategi- men också mycket av innovationsarbete tar avstamp i den egna organisationen och bygger på historiska data som projiceras på framtiden. De verktyg som vi använder i strategi- och innovationsarbete är också anpassat till detta. Det kan vara modeller för finansiell planering, att bygga business case eller arbeta med kundresor. Allt handlar om att förbättra precisionen och skaffa mer information om sådant vi vet att vi inte vet och kan skaffa information om. Om att fylla kunskapsluckor vi känner till. Men inget är inriktat på att hitta de ”unknown unknowns” som är avgörande för att kunna navigera och nå framgång i framtiden. Och det finns ofta få redskap i verktygslådan som kan hjälpa oss att få ett externt framifrånperspektiv på oss själva, vår branch eller den fråga vi behöver förstå bättre.

Ofta behövs nya metoder och verktyg som underlättar att flytta tyngdpunkten i strategi- och innovationsarbetet från internt nutids- eller historiskt fokus, till externt framtidsfokus.

För att hitta det vi inte förstår att vi inte känner till behöver vi också nya metoder. Ett slags okändheter kan vi hitta genom att bara borra tillräckligt djupt i det vi tror vi känner. Alla kan rabbla upp de tre megatrenderna som brukar sammanfattas GUD – globalisering, urbanisering, digitalisering – men hur många har på djupet tänkt igenom vad de betyder? Tänkt på konsekvenserna av t ex urbanisering, och konsekvensernas konsekvenser, och konsekvensernas, konsekvensers tänkbara konsekvenser? Där kan vi hittar det okända, det överraskande, det vi inte alls tänkt på men som kan få dramatiska följder eller innebära helt nya möjligheter. Det är ofta just där som fröna till banbrytande innovationer och innovativa strategier finns.

Ett annat sätt hitta det okända är att kasta bredare nät mot omvärlden. Om vi byter sökmode från ”googlesök” (som ger den enligt Google mest relevanta träfflistan) till att skicka ut nyckelord i omvärlden (t ex media eller sociala media) och låta nyckelordet samla upp allt som hör samman med det, upptäcker vi helt andra saker. Då kan vi med moderna AI-baserade metoder mappa landskap av bilder eller textinformation och se hur saker hänger samman, vad som trendar och håller på att ske. Då kan vi också hitta sådant vi inte alls tänkt på, men som kan få oss att välja en annan riktning.

Diskussionslandskap över 20 000 inlägg i sociala medier kring Greta Thunberg i november 2019, producerad med hjälp AI-metoder i analysplattformen Dcipher Analytics.

Leda och lära på kanten till kaos
Rätt kartor och rätt redskap är emellertid inte nog. Vi behöver också rätt förhållningssätt, rätt inställning, rätt kultur. En annan kultur än den som är finjusterad för att vecka ut och vecka in med hög precision utföra exakt samma uppgifter i en stabil och förutsägbar omvärld.

I en turbulent omvärld har nämligen den lärande och framåtlutade organisationen ett oerhört försprång framför den försvarande och riskminimerande. För att tala klartext är det sistnämnda förhållningssättet det bästa sätten att köra en organisation i sank. 

Det man behöver är att förskjuta tyngdpunkten mot en mer proaktiv och lärande labbkultur. I Labbet är man nyfiken och sökande, man fångar upp trender och har också mod och ambition att göra något av dem, ta täten och ligga i framkant. Man reducerar rutiner till ett minimum och ser till att medarbetarna är ambassadörer för organisationen. Att det därtill är i labbet som medarbetare oftast instämmer i att det är en positiv atmosfär och man trivs på jobbet gör inte saken sämre.

Fyra organisationstyper och deras underliggande kulturer. Källa: Att leda på kanten till kaos, Kairos Future 2018.

Att lyckas på kanten till kaos
Kaos är granne med Gud brukar man säga. Men Kaos är också obehagligt, främmande och skrämmande. Det är något man inte vill tänka på, inte innan det är här. Och då är det oftast för sent.

Därför är det så mycket viktigare att se sanningen i vitögat och rusta sig innan det är för sent. 

Behöver ni hjälp att:

  • Uppdatera omvärlds- och framtidskartan, inspiration, utifrånperspektiv eller genuint ny framtidsrelevant kunskap?
  • Skaffa nya strategi- och innovationsverktyg för turbulenta tider?
  • Kartlägga hur rustad organisation och kultur är för att möta en turbulent framtid och ta fram en plan för att skaffa det ni behöver?
  • Träning av medarbetare och organisation, i nya metoder och förhållningssätt?

Tveka inte att höra av dig på info@kairosfuture.com eller 08-545 225 00 för ett förutsättningslöst samtal.

1 Se t ex Rohrbeck & Kum: Foresight and its impact on corporate performance, a longitudinal study. Technological Foresight & Social Change, 2018.
2 Dcipher Analytics är en AI-driven analysplattform med rötter i Kairos Futures drygt tioåriga arbete med att ta fram nya verktyg för strategisk omvärldsanalys. www.dcipheranalytics.com
3 Se t ex Kairos Futures studie Att leda på kanten till kaos, 2018, som bygger på enkätintervjuer med flera tusen chefer.

By Mats Lindgren