En värld i förändring kräver en framåtblickande praktik 

"I skate to where the puck is going to be, not where it has been."(Wayne Gretzky). Det finns en rad liknande citat från ”the greatest of them all”. Men alla handlar om samma sak: Det tjänar inget till att åka dit pucken varit eller just nu är, man måste förstå vart den är på väg för att vinna. Trots denna universella insikt är det förvånansvärt få företag som förstår konsekvenserna av den. Andelen företag som är bra på foresight och att integrera foresight i strategi och innovation, dvs att åka dit pucken är på väg, är enligt forskningen få. Samtidigt presterar dessa långt bättre än andra över tid.

Rohrbeck och Kum konstaterade till exempel för ett par år sedan i en internationell studie av storföretag att dessa framåtblickare har 200 procent högre värdetillväxt och 33 procent bättre lönsamhet. En serie forskningsprojekt som vi själva genomfört sedan slutet av 90-talet fram till i dag visar därtill vad som skiljer de framgångsrika från resten. De är inte bara mer framåtblickande utan har också en mer öppen och experimenterande kultur. De är frågvisa, nyfikna och experimenterande. De har en kultur som tillåter detta. Och de jobbar systematiskt. 

Kultur, lärde oss MIT-professorn Edgar Schein i början av 1990 talet, handlar inte om fina middagstal där vi citerar Gretzky. Det handlar om vad vi gör i praktiken, och vilka outtalade mentala modeller som vägleder detta görande. Samtidigt visar forskningen om hur man bedriver kulturförändring och transformation, att denna inte kan genomföras genom prat allena. Det som krävs är en ny praktik som får oss att se och förstå nya saker, tänka nya tankar. Ett ”mind”, som systemteoretikern Gregory Bateson sade, är en ”man och hans maskin”. Vårt tänkande färgas av samspelet med vår omgivning, och genom att förändra den, praktiken, kan vi förändra våra tänkesätt. 

Därför finns det endast ett sätt att bli bättre på att åka dit pucken är på väg, och det är att införa de processer som tar oss dit. För till syvende och sist handlar det om att på ett systematiskt sätt arbeta med omvärldsanalys och foresight och bygga in detta arbete i strategi, innovation och affärs- och verksamhetsplanering. Att få ut- och framåtblick att bli ett etablerat och integrerat arbetssätt. 

Det är exakt det vi på Kairos Future ägnat all vår vakna tid åt i trettio år. Vill du ta del av våra erfarenheter av hur vi hjälpt hundratals företag och organisationer jaga puckens bana och diskutera hur det skulle kunna etableras hos er? Kontakta Mats Lindgren.

By Mats Lindgren