What’s NXT: Den nya geografin

Vad är nästa steg i utvecklingen av Sveriges geografi? I årtionden har befolkningen koncentrerats mer och mer i några få områden, hur ser det ut när vi följer den utvecklingen in i framtiden? Eller kommer coronakrisen att medföra mer eller mindre drastiska förändringar som gör att utvecklingen slår in på ett nytt spår?

Nyfken på mer? Bli Kairos Future Friend och ladda ned rapporten gratis här.

Den här artikeln bygger på en nylig rapport i kunskapsnätverket Kairos Future Club. Vill du få regelbundna analyser om aktuella framtidsfrågor och vad de innebär för din organisation, läs mer här.

Vill du veta mer om hur din kommun eller ditt företag kan tänka strategiskt runt framtiden, kontakta Fredrik Torberger.