Framtidsbarometern: Individualismens tidevarv?

I den sista Framtidsbarometern innan vi tar sommarlov lyfter vi blicken och kikar på det kommande decenniet. Hur ser utvecklingen i världen ut framemot 2034, och vilka branscher är bäst förberedda på de stundande förändringarna? I de omtumlande tiderna efter 2020 var framtiden i gungning, och det reflekterades också i mätningarna. Åsikterna om var världen var på väg svängde fram och tillbaka – men över tid framträder 2020-talets form mer tydligt.

En individualistisk framtid
Det var vanligt att tro på mer kollektivistiska värderingar när decenniet började; 2021 trodde närapå hälften av respondenterna att de kommande 10-15 åren skulle komma att präglas av ökad kollektivism, mot 26% som trodde att vi skulle bli mer individualistiska. Nu har den trenden helt vänt. I den senaste mätningen är det 44% som ser mer individualistiska värderingar som temat för det kommande årtiondet, och bara 27% som tror på ökad kollektivism. Förmodligen kommer det sig av en vändning från en förhållandevis enad värld som gemensamt tacklade pandemin – till en geopolitiskt krass värld där stater står mot varandra och ekonomin hårdnat. I och med detta börjar tilltron till andra gemensamma projekt också brista. 

Figur 1. Vilka värderingar som präglar de kommande 10-15 åren. De som är osäkra eller ej ser förändring har utelämnats, men utgör resterande andel svar. Klicka på figuren för att se den i större format.

Klarar vi klimatkrisen?
Klimatomställningen verkar i dag svårare än för några år sedan.
Över lag är det fortfarande fler respondenter som tror att omställningen till förnybar energi kommer att snabbas på än att den kommer sakta in. Under det senaste året har dock andelen som tror på snabbare klimatomställning glidit ned under 50%, och andelen som tror att förändringen saktar in närmar sig en tredjedel. Från en klar majoritet som ser snabbare klimatomställning till en mer neutral bild alltså, där det är alltmer osäkert om vi kommer att klara omställningen mot hållbar energi i tid. Här behövs nya tag och en tydligare vision för framtiden; gemensamt arbete kanske blir svårare när mer individualistiska värderingar råder, men de är inte desto mindre nödvändiga.

Figur 2. Vilka värderingar som präglar de kommande 10-15 åren. De som är osäkra eller ej ser förändring har utelämnats, men utgör resterande andel svar. Klicka på figuren för att se den i större format.

Vem är förberedd?
Olika branscher är olika väl förberedda på framtiden enligt respondenterna. 2021 ställdes frågan om vilka branscher som kategoriseras som ”framtidsbranscher”, med god utsikt mot framtiden. Vinnarna är idag framför allt tre: IT, forskning och utveckling, samt teknik och naturvetenskap. Respondenterna tror fortfarande att framtiden är förknippad med teknik, digitalisering, och innovation. Med fokus på AI har dessa tre områden förstås förblivit aktuella.

Lite längre ned i rankinglistan har det skett en del förändringar. Hälso- och sjukvård sågs som extremt framtidsorienterat när pandemin härjade och låg då på topp-3-listan, men har glidit ned något sedan dess och rankas nu som framtidsbransch av färre än hälften av respondenterna. Bygg och anläggning har tagit den största smällen: från att få gott betyg av 50% av respondenterna år 2021 till endast 20% idag, ett enormt tapp jämfört med de flesta branscher som hållit sig ganska stadiga. Media och kultur har också tappat i bilden som framtidsbransch, vilket är intressant givet inflytandet av generativt AI på branschen under de senaste åren. 

Figur 3. Branscher som kategoriseras som "framtidsbranscher" av respondenterna. Klicka på figuren för att se den i större format.

Framtidsindex: Stagnation, men personalstyrkan ökar
Framtidsindex mäter optimismen bland respondenterna, och den lilla förbättring som skedde i april håller i sig, med ett marginellt tapp. Dock har en milstolpe faktiskt passerats. Del i indexet är frågan om respondenterna planerar att öka personalstyrkan i sin organisation. I denna undersökning är det 20% av respondenterna som menar att deras organisation nu börjar anställa fler. Förbättringen balanseras ut i indexet av en lite dystrare stämning bland befintliga medarbetare, men förhoppningsvis är det bara tillfälligt. Vi hoppas på en glad sommar och att stämningen på jobbet känns trevligare efter en semester – förhoppningsvis pekar indexet uppåt igen när vi ses till höst. 

Figur 4. Framtidsindex - samlad bild över optimismen för framtiden, vad gäller den egna organisationen, branschen, och världen i stort sammanräknat. Klicka på figuren för att se den i större format.

Vi vill veta hur näringsliv och offentliga organisationer ser på sin framtid. Därför har vi startat Kairos Futures Framtidsbarometer, där vi via vårt nätverk Kairos Future Friends med över 20 000 medlemmar, övervägande i ledande positioner, tar pulsen på företag och organisationer för att följa utvecklingen. I denna undersökning deltog 242 personer. 

By Rikard Molander