Världens första certifiering av innovationsledare

Kan man certifiera sig fram till innovation? Nej, riktigt så enkelt är det förstås inte men nu drar RISE Research Institutes of Sweden igång världens första personcertifiering av yrkesgruppen innovationsledare.

– En innovationsledare kan ha många olika roller. Det kan handla om att ta fram metoder för innovation, coacha andra genom innovationsprocessen eller utveckling av innovationsstrategier. För att få certifiera sig måste man ha jobbat som innovationsledare i minst tre år, berättar Anna Mattsson, projektledare på RISE.

Studier som Kairos Future genomförde för några år sedan visade att bara 25 procent av organisationerna hade en tydlig innovationsprocess samtidigt som många såg innovation som absolut nödvändigt för överlevnad. Men sedan dess har intresset för innovation vuxit snabbt och med det kommer en mer professionell syn på innovationsledning. Systematik, processer och kunskap om hur man organiserar och leder för innovation har fått en naturlig plats i många organisationer.

– För många år sedan var det ovanligt med projektledare men idag har nästan alla organisationer sådana och man vet vad man kan förvänta sig att en projektledare ska kunna. Samma resa håller nu rollen som innovationsledare på att göra. Certifiering är ett steg mot att professionalisera rollen, att komma ifrån begreppsförvirring och att underlätta för organisationer att rekrytera den här kompetensen, fortsätter Anna Mattsson.

En pilotstudie genomfördes förra året och i år är ansökan öppen för alla intresserade innovationsledare. 

Personcertifieringen består av en skriftlig tenta, ett case i form av en beskrivning och analys av ett innovationsprojekt man själv deltagit i samt en intervju. För att certifieras måste man kunna visa på att man har erfarenhet, inte bara teoretisk kunskap.  

Vill du certifiera dig som innovationsledare i höst? Anmäl intresse genom att maila Anna Mattsson, projektledare på RISE Research Institutes of Sweden anna.mattsson@ri.se. Möjlighet att skicka in sin ansökan om certifiering öppnar i slutet av oktober.