Hur innoverar vi i framtiden?

Innovation är det nya svarta. Men hur kommer vi innovera i framtiden, på lite längre sikt? Här är fem trender inom innovation som kommer starkt.

What's on?

Innovation är det nya svarta. Det finns snart sagt inte ett börsbolag som inte har ”innovation” som en av sina hörnstenar. Man kan se det som att begreppet blivit urvattnat, att allt som är bra är innovation och innovation är allt som är bra. Man kan också se det som att det är först nu som begreppet fått sin fulla betydelse – att innovation behövs i alla verksamheter och att alla behövs i innovationsprocessen.

Men hur kommer vi innovera i framtiden, på lite längre sikt? Här är fem trender inom innovation som kommer starkt. Har ni koll? Och vad betyder de för er?

What's next?

1. Kreativa maskiner tar över allt

Kreativitet har länge setts som en egenskap som särskiljer människor och maskiner åt men vi ser fler och fler försök att bygga maskiner som klarar Lovelace-testet, dvs en maskin som kan skapa ett resultat som dess programmerare inte kan förklara . Det finns redan nu maskiner som klarar testet, som boten Emily Howell som komponerar musik som kan köpas på Amazon och den tavelmålande roboten Aaron som målar tavlor som överraskar dess skapare.

Kan maskiner i framtiden kreera bortom konsten och också använda sin kreativitet för att skapa innovationer? Sannolikt, ja. Kreativitet handlar ofta om att korsbefrukta idéer från olika discipliner och branscher. Tänk om en dator kunde testa alla möjliga korsbefruktningar under natten och tipsa om de bästa affärsinnovationerna när du kommer till jobbet på morgonen.

2. Biomimetik, artificiell intelligens och simulerings-kapacitet ger oanade möjligheter 

Även om alla maskiner inte kommer klara Lovelace-testet kan de ändå hjälpa oss att ta fram riktigt avancerade lösningar. Vi ser just nu att spännande teknik växer fram ur kombinationen av beräkningskapacitet, artificiell intelligens och inspiration från naturen. Ett exempel är Airbus senaste kabinväggar där man använt genetisk programmering och generativ design baserat på utbredningsbeteendet hos en typ av slemsvamp och på så sätt fått ner vikten på kabinväggen till nästan hälften.

3. Big Data som källa till insikter

En stor del av innovationsarbetet handlar om att skaffa sig insikter om ens kunder – vad de har för problem, behov och köpmönster. Sättet att nå den insikten har tidi-gare varit kundanalyser och användarstudier. I allt högre grad kommer vi i framtiden komplettera dessa kvalitativa eller ”small data”-studier med big data. Ett sådant exempel kommer från en studie där Kairos Futures genom netnografisk analys av inte mindre än 70 miljoner reserelaterade inlägg i sociala medier identifierade trender i Kinesiska resebehov och reserelaterade klagomål. Utifrån de insikterna beskrevs fem typer av kinesiska turister som utgjorde grunden när den europeiska reseindustrin arbetade med att förnya sin marknadsföring och sina reseerbjudanden.

4. Makerspace-Generationen växer upp

Unga som lärde sig programmering i andra klass, 3D-modellering i fyran och som 3D-printade sin första pryl i sexan kommer ut på arbetsmarknaden om några år. Att snabbt ta fram nya produkter kommer vara lika naturligt för dem som det är för oss att laga en ny maträtt. Kombinera detta med allt kraftfullare hemmadatorer, billigare 3D-modelleringsprogram, 3D-printers för några hundralappar och avancerade Makerspaces som poppar upp här och där, så förstår man att tröskeln för att nya spelare ska göra inträde i branscher med relativt enkla produkter sjunker till nästan noll. Frågan blir hur man som spelare i dessa branscher kan utnyttja denna demokratisering av produktutveckling snarare än att tävla mot den.

5. Snabbrörlig vinner över stor

Strategi och agerande på marknaden måste präglas av två aspekter: robusthet (att klara av när det blåser upp till storm), och snabbrörlighet (att förstå när det är dags att ställa om, justera och anpassa sig). Svårigheten är att kombinera de båda, då robusthet tenderar att leda till rigiditet och långsam död. Därför är det långtifrån säkert att det är de största och starkaste som överlever på sikt. De som överlever är snarare de snabba, intressanta och nytänkande. De som har örat mot rälsen, förstår kraven som omvärlden ställer och snabbrörligt anpassar sig.

What might be

Om vi blickar riktigt långt fram kan vi skönja ytterligare tre trender som kan komma att förändra innovationslandskapet på allvar.

Resor till mars sätter fart på teknikinnovationerna

Massor av ny teknik inom kommunikation, nya material och kemi växer fram i spåren av koloniseringen av planeten Mars som också kan hjälpa till att hålla vår egen planet grön längre. Så långt bort kanske det inte heller är, Elon Musk och andra talar om mitten eller slutet 2020-talet.

Global digital co-creation

Samarbete kring innovation över landsgränser, tidzoner och språkbarriärer blir en naturlig del av vår vardag med hjälp av virtuell verklighet och holografi. Babelfisk-liknande implantat eller hörsnäckor (som redan finns i enklare form) som översätter språk i realtid gör att vi kan förstå varandra obehindrat oavsett vad vi pratar till vardags.

Technology singularity skapar en intelligens-explosion

När de smarta datorerna lär sig lära sig själv och utvecklas i nästintill oändligt snabba cykler kommer vi få se en helt ny artificiell intelligens växa fram. Om vi lyckas lära oss samarbeta med dessa superintelligenta ”varelser” öppnas damm-luckorna till riktigt spännande innovationer. 2029 sätter visionärer som Googles Ray Kurtzweil som året när vi når singulariteten.

By Katarina Stetler

Denna artikel knyter an till innehållet i en rapport som tagits fram för medlemmar i nätverket Kairos Future Club, läs mer om medlemskap här. 

Referenser

Bringsjord, Bello & Ferrucci, 2001, Minds and Machines, 11: 3.

http://artsites.ucsc.edu/faculty/cope/Emily-howell.htm

http://www.nyteknik.se/automation/airbus-ai-halverar-vikten-pa-kabinvaggen-6798112

https://www.makerspaces.com/what-is-a-makerspace/