Vad vi kan lära oss från ledarna inom digitalisering?

Covid-19 har accelererat många trender, inte minst inom digitalisering och data analytics, vilket innebär att många företag och organisationer under de närmsta åren kommer behöva genomgå en digital transformationsresa. Transformation är inte enkelt, i vissa fall kan det närmast vara en smärtsam process, frågorna är många och vägen mot målet är allt som oftast lång och krokig.

"Vi har sett två års digital transformation ta plats under bara två månader” 
Sataya Nadella, VD Microsoft 

Kairos Future har, på uppdrag av Bisnode, intervjuat ledare från europeiska företag som redan genomgått en digital transformationsresa och som nu befinner sig i en position där de tillämpar en mer datadriven strategi än många av sina konkurrenter på sina respektive marknader. 

De vittnar om att resan mot en datadriven organisation är unik för varje företag. Att utforma och testa de modeller de tror är bäst lämpade för den specifika uppgiften innebär ofta att man under resans gång tvingas byta mellan olika modeller och hitta nya lösningar. 

Viktiga lärdomar från undersökningen:
Att ge sig ut på resan mot datadrivet är som att ge sig iväg på en resa över öppet hav. Ledarna i undersökningen lyfter fram flera olika steg som hjälpt dem på deras resa mot datadrivet. 

Börja i toppen: 
Många datainitiativ drivs av externa krafter, det handlar om överlevnad på lång sikt, att hänga med i konkurrensen och möta kundernas allt högre krav. På lång sikt kommer data att påverka alla delar av företaget vilket gör data till en central strategisk fråga. Det är därmed viktigt att högsta ledningen är engagerade och driver på transformationen. 

Börja med målet:
Innan du börjar lägga massa dyrbar tid på att samla in, kontrollera och lagra data; se till att du har ett tydligt syfte och mål definierat. Ställa dig frågan; vad är det vi egentligen vill uppnå?

För att få kontroll, måste du släppa kontrollen
I Dataland är mycket är nytt vilket innebär att det är omöjligt att ha full kontroll. Detta måste accepteras och man behöver vara villig att släppa på kontrollen. Det handlar också om att våga överge utdaterade idéer, gamla metriks eller gamla sätt att arbeta. Börja lita på datan, ha förtroende för de som genererar insikter från datan, ha tilltro till kunder och partners. Och våga dela datan med dem.

Etik och regler – gör rätt från början 
I början av resan handlar mycket om att hitta rätt tekniska lösningar för datainsamling och hantering. Det är dock minst lika viktigt med dataetik. Innan du börjar bearbeta din data, se till att ni har principer på plats som kan att skydda företaget från kränkningar, potentiella incidenter och från att trampa på individers integritet. Kom ihåg – ju mer data, ju mer etik att ta hänsyn till!

Datadrivet är inte bara för data scientists
Datadrivet är en kulturfråga och det är viktigt att engagera experter från alla hörn av organisationen. I vissa projekt krävs det att du blandar personer med affärskompetens och områdesexpertis med data scientists för att få resultat. Att hitta rätt personer med rätt kompetens, som förstår både affär och data kommer vara en nyckelfråga framåt.  

Förändringsmekanismer:
Studien visar att varje förändringsresa är unik och att metoderna varierar mycket mellan olika företag. Vi identifierade förändringsmekanismer inom tre olika fokusområden – kompetens, kultur och organisation

Inom den förstnämnda kategorin, kompetens, går det att finna exempel på företag som arbetat med dataevangelister, byggt ungdomskommittéer, rekryterat forskare och doktorander och som genom partnerskap funnit den kompetens som behövts för att ta dem framåt. 

Kultur handlar om vikten av att visa på framsteg, att arbeta med förändringsledning och hur man genom tvärorganisatoriska och tvärfunktionella team kan bygga engagemang och transparens i organisationen.

I den sistnämnda kategorin, organisation, vittnar ledarna om hur skapandet av centers of excellence, utvecklingen av centrala skalnings- och dataorganisationer samt hur instiftandet av transformationsenheter med mandat varit nödvändiga under deras förändringsresa. 

Konsekvenser av Covid-19 
För en stor del av de ledande företagen i studien så har pandemin inneburit bekräftelse på att de är på rätt väg med sin digitala och datadrivna strategi, att valet att investera och påbörja denna resa tidigt var rätt beslut. Samtidigt ser många hur efterfrågan på extern, högkvalitativ realtidsdata ökar i pandemins fotspår. Trots att företagen i studien kommit långt på sina digitala resor så har ledarna sett hur Covid-19 varit en ögonöppnare för många inom organisationen som inte är vana vid att arbeta med analys och data. Flera uppger dock också hur pandemin negativ påverkar företagsinvesteringar i datadriven verksamhet då fokus istället skiftat mot direkt säljdrivande aktiviteter. 

Resan mot datadrivet ÄR krokig och kantad av utmaningar och svåra beslut. Även om varje företags resa är unik bedömer samtliga intervjuade ledare att det i slutändan kommer vara värt investeringen.

Vill du läsa mer, finns rapporten ”Data-driven masterclass” som helhet för nedladdning här eller på Bisnodes hemsida

Vill du veta mer om hur du kan arbeta vidare med AI-lösningar och dataanalys inom din organisation? Kontakta Mats Lindgren, VD och grundare Kairos Future.