Storebror och lillebror - om framtidens cybertrygghet

Cybersäkerhet är ett begrepp som omfattar allt från lösenordsskydd och personlig integritet till datautvinning och industrispionage, listan kan göras lång. I en värld som blir alltmer digital, handlar cybersäkerhet inte bara om fysisk eller digital säkerhet, utan även känslomässiga och sociala aspekter. Den digitala världen blir allt mer integrerad med den fysiska på en mängd olika sätt, till stor del genom sakernas internet (även kallat internet of things) – ett nätverk av smarta enheter, från bilar till mobiltelefoner och dörrar. När alla dina ägodelar kan kommunicera, öppnas en värld upp av enorma möjligheter men också enorma risker.

Biometriska sensorer, intelligenta enheter och ett nytt, snabbare mobilt internet genom 5G, kommer sannolikt att bidra till en sådan värld. Hur kommer samhället och kulturen påverkas av dessa tekniker? Vad kommer cybersäkerhet betyda i en framtid där distinktionen mellan det digitala och det fysiska är irrelevant?

Redan ibland oss

2016 fanns det cirka 6,4 miljarder prylar som var uppkopplade mot internet, en ökning med 30 % jämfört med föregående år. Sensorer väntas vara den största kategorin uppkopplade saker redan 2018, då de beräknas överstiga antalet mobiltelefoner. Den stora majoriteten av dagens uppkopplade enheter kommunicerar redan med andra prylar helt utan inblandning från någon människa, till exempel i form av trackers eller beacons inom detaljhandeln eller i form av containrar som övervakar produktsäkerheten.

Nästa generation av trådlös uppkoppling, 5G, är ännu inte på plats, men tekniken finns i laboratorier runt om i världen, och det finns många enheter som väntar på snabbare och mer tillförlitliga internetanslutningar. Detta gäller dels de beacons, biosensorer och Bluetooth-enheter som samlar data, men lika mycket de självlärande algoritmer och maskiner som bearbetar och tolkar den. Sakernas internet är redan på gång.

Giganternas kamp

Många jättar kommer att falla när sakernas internet slår igenom på allvar, och vilka som kommer att förbli stående återstår att se. Lagstiftning gällande lagring av data och information ses som den största osäkerheten. Vilka har rätt att kontrollera den information som flödar mellan alla dessa uppkopplade saker? Kommer det vara privata företag, tillverkarna av sakerna eller kommer stat och regering reglera bearbetningen av data? Just nu är det omöjligt att veta. Å ena sidan blir företag allt mer resursstarka vad gäller deras möjlighet att samla in detaljerad och värdefull data från konsumenter, å andra sidan finns det exempel på regeringar som står emot. Ett framträdande exempel är GDPR-lagstiftningen, som lagts fram av EU, vilken begränsar hur privata företag kan samla, lagra och sälja uppgifter om privatpersoner.

En annan osäkerhet rör vilka företag som kommer överleva tillströmningen av ny teknik, möjliggjord genom sakernas internet. Om digitaliseringen varit disruptiv hittills, är det förmodligen ingenting jämfört med de radikala förändringar som kommer med billigare, snabbare och smarta uppkopplade prylar. Företagsledare är såklart väl medvetna om detta, i själva verket förväntar majoriteten av dem inte att deras nuvarande affärsmodell kommer att överleva i mer än fem år, och denna prognos är nog i det mer optimistiska laget. I vår nyutgivna rapport The end of the beginning kan du läsa mer om hur företag hanterar digital disruption.

Stora möjligheter, större frågor

Oavsett vem som kontrollerar alla dessa uppkopplade saker – och den enorma mängd data som de samlar in – blir resultatet förmodligen en cybersäkerhetsutmaning av hittills oskådade proportioner. Problemen är många. Fler uppkopplade enheter innebär fler ingångspunkter för hackare och sabotörer, och enheternas kollektiva produktion av data gör det möjligt att genomföra massiva DDoS-attaker (distributed denial of service) mot känsliga mål. Och då har vi ändå inte kommit till frågor kring integritet, för oavsett om det är företag eller regering som förvaltar all data, kommer de få tillgång till mer detaljer om sina kunder eller medborgare än en diktator eller styrelseledamot någonsin kunnat drömma om.

Det är inte omöjligt att tro att medborgare kommer att ta saken i egna händer. Otaliga exempel finns på tjänster som på olika sätt underlättar integriteten även i en uppkopplad värld. En betydande del av internetanvändare uppger att de skulle vara villiga att betala mer för sina aktiviteter på nätet om datainsamlingen var begränsad. Följaktligen så finns det en växande marknad för integritetstjänster. Dessutom finns det andra tekniska uppfinningar som inte är beroende av någon mellanhand över huvud taget, såsom blockkedjan, som möjliggör peer-to-peer-transaktioner av information, pengar, kontrakt och överenskommelser. Om blockkedjan blir vanligare kommer cybersäkerhetsfrågan te sig väldigt annorlunda för både företag och individer inom fem till tio år.

… Men svenskarna är optimistiska

Det är tydligt att vanliga människor, även om de oroar sig för säkerhet och integritet online, hyser större oro för hackers och kriminella än företag och organisationer. De flesta svenskar är medvetna om att stora internationella företag som Google och Facebook samlar in stora mängder data om dem och även om de inte litar på dessa aktörer i någon större utsträckning så tycks de vara beredda att låta rådande utveckling fortsätta. På frågan om hur de uppfattar en framtida värld med fler uppkopplade smarta saker, svarade en majoritet att de ansåg det vara modernt och praktiskt, endast en liten del svarade skrämmande eller osäkert.

En uppkopplad värld, på riktigt

Sannolikt så kommer sakernas internt att innebära större krav på att varje individ har grundläggande kunskap om cybersäkerhet, det vill säga en förståelse för vilka beteenden som är säkra eller osäkra, och hur man bör hantera sina egna uppgifter. Detta kommer skapa en marknad för cybersäkerhetsprodukter och –tjänster, och många aktörer kommer förmodligen bygga sin verksamhet på att hantera, behandla och sälja information. Om inte denna roll automatiseras eller görs överflödig på grund av blockkedjan eller liknande teknik, det vill säga. Troligtvis kommer anonymitet i en sådan värld att kosta, antingen i tid och ansträngning eller rena pengar.

I grund och botten kommer infrastrukturen bakom sakernas internet bli som all annan infrastruktur, långsamt kommer den ta plats långt bak i vårt medvetande och vi kommer se den som självklar. Vid den tidpunkten kommer vi människor blivit så pass beroende av smarta och uppkopplade prylar att vi inte kommer tänka på det mycket mer än vi tänker på elektricitet eller rinnande vatten idag. Ett sådant beroende skapar dock sårbarhet, och vi kommer att tvingas till ett större förtroende för komplexa system, som i allt större utsträckning kommer hanteras av anonyma eller okända aktörer eller grupper. I en sådan värld kommer cybersäkerhet som ord sakna mening – när förtroende för smart teknik blir lika viktigt som förtroende för regering, trafikregler och andra människor på gatan.

Storebror kanske inte ser dig – men någon kommer göra det. Vem vet? Med tiden kanske sakernas internet känner dig bättre än du själv gör.

Denna artikel knyter an till innehållet i en rapport som tagits fram för medlemmar i nätverket Kairos Future Club, läs mer om medlemskap här. 

By Rikard Molander