Att leda i osäkra tider

Efter några turbulenta år är många ledare nog trötta på att hantera osäkerheter och att jobba i motvind. Att tvingas säga upp medarbetare gör ont i hjärtat och en känsla av sisyfosarbete infinner sig lätt när nya satsningar man jobbat på behöver ställas in. Andra kanske triggas av utmaningarna och ser varje kris som en möjlighet att lära och utvecklas.

Faktum är att utan nedgångarna skulle vi inte uppskatta uppgångarna, precis som vi inte skulle glädjas så mycket över våren om vi inte just upplevt en bister vinter.

Just nu har vi alla att hantera genuina osäkerheter av strategisk betydelse – för individer, organisationer och länder. Vi behöver förstå vad som kan hända och vad det kan innebära för vår organisation, vårt företag och oss själva. De stora frågorna nu handlar bland annat om geopolitisk instabilitet och därmed sammankopplad cybersäkerhet, utmaningar kopplade till klimatet samt AI och dess påverkan på verksamheten. På kort sikt väntar ett EU-val där nya ledare kommer sätta sin prägel på beslut som påverkar Sverige på lång sikt.

Ingen ledare kan med säkerhet veta hur företaget/organisationen bäst bör förhålla sig till olika aspekter av den osäkra framtiden. Men vi kan undersöka möjliga framtider och därmed skapa beredskap för olika utvecklingar. Vi kan utforska tänkbara scenarier och konsekvenserna av dessa, och i tider av stor osäkerhet och snabba förändringar är sådant utforskande långt viktigare än annars. Att leda i osäkra tider handlar inte minst om att kunna se bortom det röriga nuet och blicka mot de längre perspektiven.

Förstå framtiden genom scenarioplanering 
Scenarioplanering är en välkänd och väldokumenterad metod för att skapa förståelse för möjliga framtider. Kairos Futures grundare Mats Lindgren och tidigare partner Hans Bandhold har skrivit en bok på temat Scenarioplanering som översatts till flera språk och används på universitet och av verksamhetsledare världen över. Scenarioplanering handlar om att ha ett nyfiket förhållningssätt till omvärldsförändringar och osäkerheter kombinerat med en variation av metoder för att skapa reda i det till synes orediga – att kunna transformera framtidsinsikt till strategiskt agerande. En nyutgåva är under produktion, du kan anmäla ditt intresse här.

Den osäkra framtiden är nu helt nära
Oftast när Kairos Future jobbar med scenarioteknik för att förstå framtiden siktar vi tio, tjugo, trettio år framåt i tiden. Men när nu även de närmaste åren ter sig osäkra fungerar metoden lika bra för att försöka få översikt över den nära framtiden och vilka strategiska beslut som kan fungera bäst i nutid. 

Framtiden för en fråga eller en verksamhet avgörs av två huvudsakliga utvecklingar: det vi kan bedöma som säker utveckling – trender – och det som är av mer osäker natur – osäkerheter. Därför är en ordentlig omvärldsanalys betydelsefull – för att finna de viktigaste trenderna och osäkerheterna. För detta krävs noggrann research och att analyserna byggs på så mycket fakta som möjligt. När det gäller säkra trender vet vi att mycket kommer att bestå. Människors grundläggande behov förändras inte i brådrasket, många processer rör sig långsamt etc. 

När det gäller att hantera osäkerheter är en bra start att först bejaka sin osäkerhet, att kunna säga ”vi är osäkra på hur det här utvecklas framöver”. Eftersom de flesta som hävdar att de vet hur framtiden kommer att bli har fel (det finns naturligtvis otaliga citat på människor som har haft fel om framtiden, se till exempel 15 Worst Tech Predictions Of All Time). I stället ska vi ödmjukt närma oss frågan ”hur kan det här utvecklas och vilka är de olika alternativen?”.

Scenarier som grund för det strategiska arbetet
Scenarier används därmed som grund för det strategiska arbetet. Det kan göras på en hög och övergripande nivå, eller på en mer företagsnära nivå. Men scenarier kan också användas för att utforska framtiden för en viss fråga inom en verksamhet. Scenarier – och processen med att utveckla scenarier – bringar klarhet i komplexa frågor om framtiden, oavsett om den ligger 30 år eller 30 dagar bort. De hjälper oss att inse att världen kan utvecklas på andra sätt än de vi är vana vid, att se både hot och möjligheter, och vi kan ”labba” med olika strategiska besluts utfall. De är därmed helt nödvändiga som komplement till traditionella, alternativa prognoser om spridningskurvors utveckling exempelvis. Med hjälp av scenarier får vi verktyg att skapa strategier och handlingsplaner för att kunna förändra också vår egen framtid. Som ledare får du trygghet i att ha bättre koll på vad som kan ske härnäst och hur du ska agera beroende på utfall.  

Men inte bara det. Samtidigt som du höjer din egen och organisationens framtidsberedskap och har möjlighet att mejsla ut strategier för att hantera nästa fas och agera under rådande omständigheter påverkar du även organisationens mående som helhet. Enligt en undersökning vi gjorde med ledare i Sverige förra veckan så bidrar ett systematiskt framtidsarbete till en mycket bättre stämning på arbetsplatsen. 

Figur 1. Stämningen på arbetsplatsen enligt hur man arbetar med systematisk trendspaning. Klicka på figuren för att se den i större format.

Kontakta gärna mig så berättar jag mer hur scenarioplanering kan gå till i praktiken. På en halvdag med ledningsgruppen /styrelsen kommer man ganska långt!

Johanna Danielsson VD, Senior Partner

Lär dig mer om hur vi ser på scenarioplanering genom att läsa boken "Scenarioplanering – länken mellan framtid och strategi" eller kontakta mig så vägleder jag dig till en kollega som kan just din bransch.

By Johanna Danielsson