What’s NXT: Framtidsbarometern – mellan hopp och förtret

Efter att vaccinationerna mot covid-19 satte igång vid årsskiftet har inga dramatiska nyheter infunnit sig på coronavirus-fronten. Vi väntar alltjämt på att mer doser ska levereras och massvaccinationen kunna komma igång ”på allvar” så vi kan få slut på detta – helst innan sommaren, tänker nog många av oss. I en del regioner har man kunnat krypa ner i åldersgrupperna så smått, allteftersom de allra äldsta blivit mestadels avklarade. Enligt Folkhälsomyndigheten nådde vi 1,8 miljoner doser under vecka 13 och har kommit över två miljoner i skrivande stund. Takten i vaccinationerna ökar, om än långsamt. Hur lång tid kommer det här att ta?

Hälften vaccinerade vid midsommar?
Om vi gör en mycket naiv framskrivning och antar att utvecklingen kommer att fortsätta som den har gjort de senaste veckorna, vilket skulle innebära en veckovis ökning i totalt antal givna doser med ca 13%. Det skulle betyda att vi når upp till tio miljoner doser – dvs två doser till halva befolkningen eller åtminstone en till en stor majoritet – till vecka 27. Det är precis vid halvårsskiftet. 

Figur 1, verkliga siffror samt framskrivning över vaccinationer. Källa: Folkhälsomyndigheten, bearbetning Kairos Future

Detta är förstås, som sagt, en mycket enkel framskrivning. I verkligheten handlar det till största delen om vi får tillräckligt med vaccin levererat i tid. Just nu baseras därför många beslut på vad människor tror kommer att hända. Här ger våra Kairos Future Friends relevanta insikter, till hög andel är de nämligen ledare i olika positioner på svenska organisationer och företag. De har svarat på frågor om coronakrisen och annat i olika former sedan början av krisen genom våra utskick. I april har 628 personer bidragit.

Kairos Future Friends tror på sommaren
Vad tror de då? Vi har frågat när man tror att 50% av befolkningen kommer att vara vaccinerade, och jämfört med i mars ser det inte lika bra ut. Att ingen massvaccinering på bred front riktigt kommit igång ännu under april kan ha varit något av en besvikelse. Dock verkar det inte ha lett till någon utbredd cynism och pessimism. Andelen som tror att det kommer att ta till september i år eller längre är ungefär lika stor som den var för en månad sedan. Det som hänt är att många som trodde maj eller juni nu tror på juli eller augusti istället.

Snart måste det nog ”lossna” dock, innan fler tappar tron på att det här ska kunna gå inom rimlig tid. Gissningsvis kommer stämningen stiga något när bredare och bredare grupper erbjuds vaccin framöver under våren. Enligt Folkhälsomyndigheten är närmare 90% av befolkningen över 80 år vaccinerad med åtminstone en dos idag, och regionerna är nu i färd med att vaccinera gruppen 70–79 år. Bland resten är det ca 5–10% beroende på ålder, huvudsakligen vårdpersonal och riskgrupper av andra skäl än ålder.

Nej det blir inte i år
De flesta av våra Friends vågar inte tro att smitto- och sjukhusvårdskurvorna kommer att vända nedåt så pass snabbt att vi kommer att lämna detta bakom oss inom några månader. Redan förra månaden trodde en mycket knapp majoritet (52%) att det skulle dröja till nästa år innan ”coronakrisen” är något man pratar om i dåtid, och nu har andelen stigit till 61%. 

 
Brända barn skyr elden
Den här försiktigheten står i skarp kontrast till den relativa optimism som rådde under sommar och tidig höst förra året. Under pandemins första sex månader var meningarna delade om hur lång tid det här skulle ta, och det var alltid en ganska stor del av respondenterna som ansåg att vi skulle kunna återgå till en normal tillvaro inom några månader. Tittar vi på en liten längre tidsserie så blir det mycket tydligt att det var när andra vågen slog till i november som denna optimism försvann i ett slag. Och den har aldrig visat några tecken på att komma tillbaka.

Det var nu ett halvår sedan fler än en liten tapper skara trodde på någonting liknande normalitet i arbetslivet under överskådlig tid. Troligtvis behöver vi komma upp i de där 50% vaccinerade eller liknande innan vi vågar hoppas på ett ordentligt slut inom kort.

Distansarbete kostar också
Många har ju arbetat hemma under ganska många månader vid det här laget. Reaktionerna har varit lite olika, men över lag såg vi förra månaden att de flesta anser att hemarbetet har gjort organisationen bättre rustad för framtiden. I allmänhet har det också varit så att något fler tycker att produktiviteten förbättrats än att den försämrats under perioden. Men det finns också nackdelar. Sådant som slumpmässiga möten och samtal med kollegor som leder till nya uppslag, eller bara rent dagligt miljöombyte är viktigt för att hålla sig kreativ i längden – och här är det allt fler som säger att långvarigt hemarbete har negativ påverkan.

Det har sedan i höstas varit en stadig minoritet på 10 till 20% som anser sig ha gynnats kreativt av hemarbete, men för de flesta har det inte varit så. Vi kan tydligt se vad som hänt under vinterhalvåret: andelen som säger att kreativiteten minskat har långsamt krupit uppåt och de blev kring årsskiftet fler än de som inte upplever någon skillnad. Ska hemarbete för så här många fortsätta i ett halvår till kan det få betydande påverkan på vår idégenereringsförmåga.

Blir det en vanlig höst?
Som vi har sett så tror de flesta respondenterna inte på att pandemin kommer att betraktas som över förrän nästa år. Men en stor minoritet tror ändå på detta år och en av tio på någon gång under tredje kvartalet. Och även om pandemin inte är helt över när vi börjar jobba efter semestern kanske vi ändå har kommit så långt att vi kan ta mindre steg mot normalitet.

En del räknar i alla fall med detta. När vi frågar om man har planerat in någon fysisk träff, som en kick-off eller liknande aktivitet, till efter sommarledigheten så är det ändå 30% som säger ja – och knappt en fjärdedel av dessa har redan bokat. Hälften säger dock nej, de flesta för att vänta in en vändning i pandemin men några har redan uteslutit det. Samtidigt har 7% räknat med att inte tillräckligt mycket kommer att förändras och har planerat in digitala aktiviteter.

Troligast just nu, om vi tittar på Folkhälsomyndighetens siffror och vad våra Friends tror, är att vaccinationerna rullas ut på bred front i maj och juni. Detta driver ner smittsiffrorna rejält under sommaren, då vi också når en majoritet av befolkningen som är immuna. Frågan är sedan då om hösten kommer att medföra ännu en sjukdomsvåg bland de fortfarande mottagliga – kanske om stämningen i samhället är att vi nu kommit förbi detta. Blir det så kan våra Friends få rätt och det dröjer till nästa år innan vi faktiskt sopar undan det sista av pandemin. 

Vi vill veta hur näringsliv och offentliga organisationer ser på sin framtid och jobbar med omställningen till post-coronasamhället. Därför har vi startat Kairos Futures Framtidsbarometer, där vi via vårt nätverk Kairos Future Friends tar pulsen på företag och organisationer för att följa utvecklingen.

Följ Kairos Futures Framtidsbarometer för att hålla dig uppdaterad.