What’s NXT: Fyra skiften och åtta trender som präglar svensk tillverkningsindustri

Tillverkningsindustrin kommer att förändras radikalt de närmaste 10 åren. Visst, det kommer säkert att finnas en del mindre och nischade produktionsenheter som fortfarande klarar sig med mestadels manuell tillverkning. Men resten? Alla medelstora och större företag som redan idag lever under så stark konkurrens, vilka kommer att överleva där? Svaret är egentligen ganska enkelt: De företag som tänker in digitaliseringens och automatiseringens framtida möjligheter och redan idag lyckats reallokera resurser och gjort sig beredda för förändring. Det avgörande blir därför inte om man ställer sig positiv till ett kommande tekniklyft, utan om man ser till att få upp tillräcklig förändringsförmåga för att kunna dra nytta av det.

Redan idag ser vi allt fler exempel på storskalig produktion där produktionslinorna är mer eller mindre helautomatiserade. Speciellt spektakulärt blir det när robotar bygger robotar. För de flesta mindre och medelstora företag sköts dock fortfarande mycket av planering, materiallogistik och även produktion manuellt. Frågan är hur länge?

Artikeln i sin helhet kan laddas ned av Kairos Future Friends här.

Vill du veta mer? Hör gärna av dig till Lars Eidenvall, seniorkonsult med mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom tillverkningsindustrin. 

By Lars Eidenvall