From Manpowered to AI-powered (Radical Retail del 3/5)

Lajkade du en snygg tröja på Instagram eller TikTok men kommenterade att du skulle föredra den i grönt? Tänk dig att din idé snappas upp, snabbproduceras och leveras till dig av Postnords leveransrobot Hugo redan 2 dagar senare. Välkommen till en värld med RADICAL Retail. 

Inom industrin och tillverkningssektorn är vi vana vid helautomatiserade och robotiserade fabriker som tillverkar produkter som bilar och kylskåp. Detaljhandeln förändras nu i samma riktning och blir alltmer RADICAL – Robotiserad, Automatiserad, Datadriven, Individualiserad, Crowd-sourced, AI-driven och Lean.  

Ledtiderna från idé till leverans förkortas radikalt, och organisationer blir system med vaga gränser som optimerar sina insatser i realtid. Smart automatisering och crowdsourcing är nu nyckeln för att skala globalt och fortfarande säkerställa relevans för individer och samhällen.  

I arbetet med Radical Retail Report, en rapport om detaljhandeln 2030, som producerades tillsammans med Nexer Group (finns för nedladdning här), identifierade vi fem skiften som definierar den tredje detaljhandelsrevolutionen: 

 1. Regenerativ detaljhandel – från Cowboy Economy till Spaceship Economy  
 2. Fygitala upplevelser – från transaktionsförmedlare till upplevelseleverantör 
 3. RADICAL detaljhandel – från människostyrd till AI-driven 
 4. Mytopisk detaljhandel – från mig på marknaden till mig som marknadsplats 
 5. Det stora datakaoset – från krig om marknadsandelar till krig om dataandelar 

Detta är del 3 av 5 i en artikelserie som beskriver de fem skiftningarna i den tredje detaljhandelsrevolutionen och presenterar viktiga slutsatser som detaljhandlare kan använda i sitt strategiska arbete fram till 2030.  

Skifte 3: RADICAL detaljhandel – från människorstyrd till AI-driven
Utdrag ur Scenario 2030: "Att arbeta inom detaljhandeln innebär något mycket annorlunda idag jämfört med för tio år sedan. De flesta av detaljhandelns verksamheter är robotiserade och styrs av AI som optimerar logistiken. Inköp, lagerhantering och frakt är helt automatiserade, så det behövs bara ett litet kärnteam av människor som övervakar processerna. Även innovation är mindre beroende av intern mänsklig kreativitet: de flesta detaljhandlare plockar upp trender och idéer från sina målgrupper och omvandlar dem till produkter." 

Detaljhandeln går mot realtid – från idé till leverans
Tack vare automatisering och smart optimering förkortas tiden från idé till konsumtion radikalt. Trenden med förkortade ledtider har funnits ett tag när det gäller lagerhållning och leverans – quick-commerceföretag har lärt oss att förvänta oss leveranser av önskade varor inom en timme. Pionjärer som Gopuff, Buyk, Getir, Gorillas och Kavall är nya aktörer som höjer ribban mot ultrasnabba leveranser.  

Robotiserade lager och mörka butiker (eller fulfillmentcenters) som flyttar aggregeringen av produkter närmare kunder är ytterligare innovationer som driver på denna utveckling. Ocado är ett företag som ligger i framkant av den här trenden och erbjuder fulfillmentcenters som omfattar allt från AI-drivna efterfrågeprognoser till robotstyrd plockning.  

Efter att produkterna lämnat lager förändrar autonoma fordon snabbt hur de transporteras till kunderna. Ett exempel är Postnords leveransrobot Hugo som har börjat köra omkring på gatorna i ett kvarter i Stockholm. All den här utvecklingen gör det alltmer möjligt för konsumenter att få det de önskar med ett klick och inom några minuter.  

Nästa steg i denna realtidshandelsrevolution är att förkorta tiden till marknaden för nya produkter. Fast-fashionföretaget SHEIN har en modell där produkter kan gå från idé till leverans till konsumenternas hem inom några dagar. Företaget använder artificiell intelligens för att skrapa sociala medier och omvandla innehåll till produktprototyper som testförsäljs på deras webbplats (cirka 9 000 nya produkter per dag!). Prototyper som säljer bra tillverkas snabbt i större partier. Detta sätt att gå till väga vid produktutveckling är både supersnabbt och garanterar att produkterna är marknadsförda i förväg. Det innebär att ledtiden för hela processen från idé till leverans närmar sig noll.

"Data kommer att skära bot mellanhänder. Titta på SHEIN, de kopplar bokstavligen samman konsument och producent. De tillverkar prototyper av mängder av modeller och sedan överförs signalerna om vad som säljer direkt till producenterna."
Gustaf Öhrn, VD, ordförande och styrelseledamot.  

Lärande blir centralt
Den nya hastigheten när det gäller att producera och leverera rätt produkter till rätt kunder kräver ett tillvägagångssätt som bygger på kontinuerligt lärande och anpassning, eftersom efterfrågan förändras snabbt. I stället för att söka efter den enda ultimata lösningen fokuserar företag inom handeln på kontinuerlig optimering. Ta prissättning: till skillnad från att försöka hitta det optimala priset fokuserar dagens framgångsrika detaljhandlare på att bygga de bästa prissättningsmotorerna som kontinuerligt optimerar priserna för de aktuella marknadsförhållandena. Fokus har skiftat från att hitta den bästa lösningen till att utforma de bästa processerna och algoritmerna för inlärning.

"Värdet ligger inte i vad du har, utan i din förmåga att förändra".
Daniel Mühlbach, VD, Footway Group. 

Det här tillvägagångssättet innebär snabbt testande och itererande snarare än planering långt fram i tiden:

"Detaljhandlare måste sluta tänka så mycket. De måste börja testa!"
Anders Martinsson, Corporate Enterprise Architect, ICA Gruppen. 

Sofistikerad proaktivitet
Fram till 2030 kommer fokus på inlärning att i allt högre grad inriktas på proaktiv prognostisering av efterfrågan. Prognoserna kommer att användas för att producera lämpliga volymer och distribuera lagret till rätt geografiska områden. Resurseffektivitet kommer att vara avgörande här, och detaljhandlarna kommer att behöva lyssna tillräckligt mycket på marknaderna för att göra sina förutsägelser och sin produktion närmare en "pull"-logik än en "push"-logik. Att experimentera i virtuella miljöer eller metaversum för att identifiera framgångsrika produkter kan bli ett användbart verktyg, eftersom en digital produkt ofta kräver mindre ansträngning att producera än en fysisk produkt.  

Figur 1: Fyra dimensioner av RADICAL Retail och hur man skalar dem.

Skalning av den fygitala detaljhandelslogiken, en utmaning med flera perspektiv
För att skala upp handel med fygital närvaro krävs att man håller sig till flera dimensioner och perspektiv. Internet frikopplar det geografiska och det sociala och gör konsument-tribes globala. Många strukturer är dock fortfarande ofta byggda med geografiskt lokal logik. Detta innebär att dagens varumärken ofta har följare som är globala tribes, men ändå måste anpassa sin logistik till geografiska lokala förhållanden. Illustrationen ovan är ett sätt att förstå denna komplexitet och ger förslag på hur man kan gå tillväga för att skala upp olika aspekter av RADICAL fygital retailing.

"Teknologier som Composable, Headless, Serverless och API First är nycklarna till att skapa en flexibel digital arkitektur."
Niclas Heurlin, grundare och VD på Storm Commerce.  

Skalning av hyperpersonalisering med automatisering
Med hjälp av databaserade insikter kan leveranskedjor optimeras, efterfrågan kan förutsägas och produkter och köpare kan matchas mer exakt. Våra experter i Promising Retail Advisory Board är överens om att det finns en stor potential i att använda data mer än idag för att spara resurser. I förlängningen kan ännu mer värde erhållas genom att dela data mellan aktörer:

"Vi måste börja dela data för att förbättra värdeflödena ur ett resurseffektivitetsperspektiv".
Linda Pimmeshofer, Industry Advisor Retail, Microsoft.  

Daniel Mülbach, vd på Footway Group, håller med – en del av Footways uppdrag är att minska slöseriet inom detaljhandeln genom att öppet dela med sig av insikterna från sin plattform till sina leverantörer, så att varumärkena kan utveckla produkter som bättre matchar konsumenternas önskemål. Karolin Forsling, vd för Forsling United, bekräftar perspektivet: "Detaljisterna måste sluta vara så skyddande. De måste börja öppna upp och bjuda in till samarbeten inom affärsutveckling, och även våga vara transparenta och dela data, för när vi delar data kan vi effektivare dela kompetens".  

Definierande skiften för Radical Retail

 

 

 

Tema

Från

Till

Aktivitet i värdekedjor

Reaktiv

Proaktiv

Operations

Fysisk värld

Digital tvilling

Källa till disruptiv innovation

Intern mänsklig kreativitet

Crowdsourcad kreativitet

Lagerarbetare

Människor

Robotar eller teknikförstärkta människor

Leveranser

Butiker eller långsam hemleverans

Närsomhelst, varsomhelst, nu

Optimeringsstrategi

Hitta den optimala lösningen

Hitta den optimala algoritmen som kontinuerligt realtidsoptimerar

Frakt

Fordon körda av människor

Autonoma fordon

Optimering av värdekedjor

Av människor

Av AI

Utveckling

Planerad, linjär

Rapid prototyping, A/B-tester

 

 

Key Takeaways mot 2030

 • AI kommer att ersätta mänskliga analyser när det gäller optimering av logistik och andra aspekter av försörjningskedjan. Hur förberedda är ni för den förändringen?  
 • Autonoma, eller fjärrstyrda, fordon kommer att bli normaliserade för leveranser. Har ni börjat utforska möjligheterna med autonoma leveranser?  
 • Detaljhandlare kommer i allt högre grad att hantera sin verksamhet genom digitala tvillingar. Har ni systemen på plats för att visualisera er verksamhet på ett sätt som ger er användbara insikter?  
 • För att hantera den ökade komplexiteten måste detaljhandlare identifiera de avgörande indikatorerna som skapar användbara resultatöversikter och snabbt avslöjar avvikelser. Har du ett "war room" som är utrustat för att styra din verksamhet?  
 • Innehåll kommer i allt högre grad att vara AI-genererat, har du en strategi för hur du ska automatisera ditt innehållsskapande?  
 • "The crowd" kommer att bli alltmer involverad i alla steg i värdeskapandeprocessen (t.ex. idégenerering, 3D-printing, marknadsföring, distribution). Hur kommer du att bli mästare på att aktivera din crowd?  

I nästa artikel, 4 av 5 i den här serien, beskrivs övergången till Mytopian retail – ett framtida handelslandskap som kännetecknas av decentralisering, konsumentinvolvering och betydelsen av socialt och kulturellt kapital.

Vill du förstå hur förändringarna i retail-landskapet påverkar din verksamhet? Kontakta Jörgen Jedbratt.

By Åsa Jonsson