Från randiga strumpor till personcertifiering – fyra skiften som präglar svenska organisationers arbete med innovation

Kairos Future håller ständigt span på förändringar i omvärlden. De trender vi bevakar handlar om så vitt skilda saker som tekniktrender, samhällsförändringar, den politiska scenen, global handel, ledarskap och hur man blir en attraktiv plats eller arbetsgivare. I den här artikeln vill vi dela våra spaningar om hur organisationer arbetar med innovation. Vi har identifierat fyra skiften som präglar den förändring som pågår och gör på slutet vår kanske hittills tråkigaste utblick mot framtiden.

Vill du läsa mer? Våra Kairos Future Friend laddar ned rapporten gratis här.

Vill du veta mer? 
Kairos Future har två kurser kopplat till innovationsledning: Verktygslådan för framtidsdriven innovation och Innovationsledare med framtidsfokus om hur man som innovationsledare bättre kan förstå och verka i sin egen organisation.
Under hösten ger vi också kursen Innovationsledare med framtidsfokus med en dags påbyggnadmodul för dig som vill satsa på att certifiera dig genom RISE personcertifieringsprogram