Från randiga strumpor till personcertifiering – fyra skiften som präglar svenska organisationers arbete med innovation

Kairos Future håller ständigt span på förändringar i omvärlden. De trender vi bevakar handlar om så vitt skilda saker som tekniktrender, samhällsförändringar, den politiska scenen, global handel, ledarskap och hur man blir en attraktiv plats eller arbetsgivare. I den här artikeln vill vi dela våra spaningar om hur organisationer arbetar med innovation. Vi har identifierat fyra skiften som präglar den förändring som pågår och gör på slutet vår kanske hittills tråkigaste utblick mot framtiden.

Från innovationsteater till respekt för mödosam realisering
På senaste tiden har begreppet ”innovationsteater” bubblat upp i Innovationsledarkretsar i Sverige. Innovationsteater är när man pratar vitt och brett om hur innovativ man är, lyfter fram goda idéer eller korar vinnare till höger och vänster i olika hackatons. Men när man skrapar på ytan visar det sig att alla dessa initiativ mycket sällan når hela vägen fram till förverkligande och skapar därmed heller aldrig värde för någon. Hackatons och dylika event kan mycket väl leda till innovation – men resultatet av själva eventet är aldrig innovation. En anledning till att ordet innovationsteater fått fäste är att många fler lärt sig att genomskåda sådan verksamhet. Kanske har man som innovationsledare till och med själv tidigare varit del av denna teater. Nu ser vi ett skifte mot att både innovationsledare och operativ ledning både förstår och orkar investera i den mödosamma vägen fram till realisering. Och det betyder i förlängningen att vi nu kan få se verkligt innovativa resultat från de innovationslab och liknande som startats upp senaste decenniet. 

Kreativitet är att komma på idéer som är nya och användbara inom något område. Innovation är att, som organisation, framgångsrikt förverkliga en kreativ idé. En av de allra mest använda definitionerna av kreativitet och innovation såsom de definierades av Harvardforskaren Theresa Amabile, 1996. I definitionen av innovation väger förverkligandet tungt.  

 

Från randiga strumpor till skickliga administratörer och experimentatörer
Som en följd av det första skiftet förändras också kompetensbehovet hos innovationsledarna som befolkar innovationslabben. Vi ser här ett skifte bort från extroverta män i kostymer och randiga strumpor som turnerar konferenser och berättar om sina innovationsprocesser och alla idéer de samlar in. Istället är de skickligaste innovationsledarna de som kan navigera sina organisationer, hacka de administrativa systemen som ibland är alltför fyrkantiga för de beslut som krävs och som är duktiga på att experimentera och prototypa både lösningar och lanseringar.

Från fake it til you make it till certifierad innovationsledare
Länge ansågs innovation vara något mytiskt och mystiskt som drevs av entreprenörer eller kreativa genier, gärna med mycket teknik inblandat. Eftersom det var så mystiskt så var det öppen spelplan för alla som övertygande kunde påstå att de var skickliga innovatörer. Det senaste decenniet har dock förståelsen för innovationsledning ökat markant och ramverk för vilka delar som ingår i ett innovationsledningssystem har tagits fram och verifierats. På start-up-scenen och i små entreprenöriella bolag finns fortfarande utrymme för det ensamma kreativa geniet men när det gäller stora organisationer behövs mera kunskap för hur de olika delarna, såsom organisation, process, omvärldsanalys, uppskalning, ledarskap och incitamentsstrukturer hänger samman. Som en följd av att denna kunskap i allt större utsträckning strukturerats upp finns nu möjlighet att personcertifiera sig som innovationsledare. Kairos Future ser nu att allt fler organisationer kravställer certifiering eller motsvarande i sina anställningsannonser eller upphandlingsdokument. Det har blivit ett sätt att skaffa sig trygghet i att de som man anställer eller anlitar har en förståelse för innovationsledningens många bottnar och att det inte bara handlar om processer eller idéer. 

Från alla ska med till rätt personer och ledningssystem på rätt nivå
Det fjärde och sista skiftet vi vill dela med oss av handlar om att ökad kunskap om innovation också lett till mer komplexa – men mer lämpade – organisationsformer för innovation. För några år sedan handlade innovation mycket om att engagera brett i organisationen, gärna alla, för att ta till vara på den kreativa kraften i de anställda. Men när innovationsarbetet professionaliseras har fler och fler insett att viss innovation är alltför känsligt för att involvera alla och behöver istället ske i särskilt utsedda grupper med uppdrag att utmana och kanske till och med kannibalisera på den egna verksamheten. Samtidigt går trenden mot att dela upp även det innovationsarbete som involverar alla. Ständiga förbättringar vävs in som en del av allas vardagsarbete medan en särskild projektorganisation tillsätts för att förverkliga lite med avancerade idéer. Det ger allt bättre strukturer för att skapa möjligheter för innovatörer att komma bort från sitt vardagsarbete under en period för att kunna ägna den tid som krävs för den mödosamma realiseringen av sin idé. Och vart och ett av dessa angreppssätt för innovation behöver sin egen organisation, kompetens, metoder, beslutskriterier och finansiering. Kairos Futures modell Innovationsmognadspyramiden sammanfattar dessa olika typer. 

Klicka på bilden för att se den i större format.

Innovationsledarrollen i framtiden
Kairos Future försöker alltid att blicka långt fram i tiden och förstå konsekvenserna av de skiften vi ser här och nu. När det gäller innovationsledning och rollen som innovationsledare är utblicken lovande men ack så tråkig. Med största sannolikhet kommer innovationsledare i framtiden att vara lika välkänt och etablerat som projektledare är idag. Med en flora av verktygslådor och många nivåer för hur avancerat innovationslederi man bedriver. Ingen mystik, ingen genistämpel, ingen ny spännande roll. Bara imponerande yrkesskicklighet.

Vill du veta mer? 
Kairos Future har två kurser kopplat till innovationsledning. Den ena handlar om verktygslådan för framtidsdriven innovation och den andra handlar om hur man som innovationsledare bättre kan förstå och verka i sin egen organisation (kursen Innovationsledare med framtidsfokus). Under hösten ger vi också kursen Innovationsledare med framtidsfokus med en dags påbyggnadmodul för dig som vill satsa på att certifiera dig genom Rise personcertifieringsprogram. Läs mer på vår hemsida.

By Katarina Stetler