What’s NXT: Framtidsbarometern – början på slutet

Vid förra framtidsbarometern i april noterade vi att Sverige passerade 2 miljoner givna vaccindoser. En månad senare rapporterar Folkhälsomyndigheten att vi når 4 miljoner under veckan. Den stora majoriteten i pensionsåldern och över har fått åtminstone en spruta, och allt fler i gruppen 50–59 år får boka tid för vaccinering.

Och vi börjar märka skillnaden. Många vårdas fortfarande på sjukhus för covid-19, men dödsfallen är numera få. Efter luftstriden om Storbritannien i andra världskriget sa Churchill: ”Detta är inte slutet, det är inte ens början på slutet. Kanske är det slutet på början.” Vi var i slutet på början förra sommaren när första sjukdomsvågen klingade av. Nu, nästan ett år senare, kanske vi äntligen är i början på slutet. 

Slutet närmar sig
Det tydligaste tecknet kanske är att vi har slutat skjuta på slutdatumet. Eller rättare sagt, våra Kairos Future Friends har det. Vi skickar en Framtidsbarometerenkät till Kairos Future Friends, vårt nätverk övervägande bestående av ledare i Sverige, en gång i månaden och tittar på hur deras svar förändras över tid. Nu i maj har 466 personer svarat och de är i allmänhet hoppfulla.

Vi noterade förra månaden att andra vågen som slog till i höstas krossade nästan all den optimism som fanns att pandemin snart skulle vara över. Den genomsnittliga uppskattningen rörande pandemins slutdatum har sedan dess ständigt skjutits fram, och det vanligaste svaret har mer eller mindre varit ”om ett år”, oavsett om vi frågade i november eller i mars. 

Förra månaden noterade vi som vanligt att andelen som tror att pandemin kommer att anses över innan 2021 är slut hade sjunkit något, men nu har den långa trenden faktiskt brutits. 

Andelen som tror att det dröjer till 2022 har sjunkit i senaste mätningen. Inget mera uppskjutande, nu har vi ett schema på riktigt, även om det inte kommer att vara helt över än på ett halvår.

Hälften vaccinerade i augusti
Det är förstås vaccinationerna som ligger bakom. Antalet givna doser har skalats upp och dubblerades på en månad, och vi ligger i linje med målet att vaccinera halva befolkningen till halvårsskiftet om ökningen fortsätter i samma takt. Våra Friends är dock lite mer försiktiga och tror att det ändå dröjer till augusti. 

Även om det är försiktigt är det optimistiskt i bemärkelsen att målet faktiskt kommer närmare. Förvisso har de som var mest optimistiska i mars och trodde att målet skulle nås redan i maj behövt senarelägga sina gissningar, men det har inte samtidigt inneburit att de som trodde på sommaren har gått över till höst och vinter. Snarare börjar alla samlas till en konsensus om att det är sensommaren som gäller. 

Det hela blir ännu tydligare om vi istället gör om uppskattningarna till hur många månader från frågetillfället målet kommer att uppnås:

Antalet som tror 6 månader framåt eller mer har sjunkit från 40% till 10% på två månader, och andelen som vågar tro på ”nästa månad” har gått från under 5 till 15% sedan i april. 

Öppna upp!
När Eurovision Song Contest går av stapeln i Rotterdam nästa vecka är årets tema ”Open up” – osannolikt välpassande med tanke på att det valdes före krisen, till förra årets sedermera inställda tävling. Har våra respondenter samma inställning till arbetslivet som Nederländska TV-bolag? Det korta svaret är ja. 

Under hela krisen har vi frågat om planerna över det närmaste kvartalet har varit att arbeta på distans och i så fall i vilken grad, och om man väntar sig att kunna arrangera några fysiska events – workshops, seminarier, konferenser – och i så fall med hur många deltagare. Svaren gick isär fram till november när andra vågen slog till, och sedan dess har de flesta valt de mer restriktiva alternativen: arbeta hemma strikt eller träffas bara om absolut nödvändigt, respektive undvika att arrangera även mindre events med under 20 personer. Dessa andelar har legat jämnt och högt sedan i höstas, men nu i maj börjar de röra på sig.

Det är tydligt att ens personliga situation hör ihop med organisationens planer, eftersom vi ser en betydande skillnad mellan de som har haft covid-19 eller fått åtminstone en dos vaccin, och de som inte har fått/haft någondera. Räknar vi bara svar från de utan immunitet försvinner det mesta av trendbrottet.

Finns det mer konkreta planer? Absolut! Sedan förra månaden har andelen som har bokat in eller planerar en kick-off eller liknande i höst ökat väsentligt, och de som avvaktar med tanke på pandemin eller har avfärdat tanken helt har blivit färre. 

På flera fronter ser det ut att äntligen ”ha lossnat”. Vi är på väg in på upploppsrakan och börjar så smått tänka på den sköna dusch vi ska ta efteråt i omklädningsrummet.

Mot en ljus framtid post-covid
Vi går stärkta ur kriser, sägs det ju, och de flesta tror att det även kommer att gälla coronakrisen. Ju längre upplösningen har dragit ut på tiden, desto mer har vi längtat efter förlösningen, och desto mer har vi målat tiden efter i ljusa färger. Förra sommaren var det ungefär lika många som trodde att tiden efter krisen skulle präglas av optimism eller pessimism, ca 30% på varje sida. Undan för undan har detta förbytts i mer och mer optimism. Med enstaka tillfälliga bakslag har de som tror på optimism blivit fler och det är nu i vår över 50% som tror på en optimistisk period framöver, mot 20% som tror tvärt om.

Låt oss hoppas att majoriteten har rätt. 

Vi vill veta hur näringsliv och offentliga organisationer ser på sin framtid och jobbar med omställningen till post-coronasamhället. Därför har vi startat Kairos Futures Framtidbarometer, där vi via vårt nätverk Kairos Future Friends tar pulsen på företag och organisationer för att följa utvecklingen.

Följ Kairos Futures Framtidsbarometer för att hålla dig uppdaterad. Har du inte fått enkäten? Bli en Kairos Future Friend här.