Dagens science fiction, morgondagens verklighet!

I århundraden har människan drömt om framtiden – drömt, diktat, och fantiserat. Science fiction handlar om mötet mellan vetenskapliga fakta och spekulativ litteratur, men har också verkligt värde när det kommer till att förstå hur människor kontextualiserar och relaterar till sin framtid. Science fiction-författarens knep och tekniker har blivit användbara till mycket mer än bara underhållning under sina 200 år som genre. De metoder som science fiction använder sig av kan hjälpa oss förstå både den omedelbara och den långsiktiga framtiden för ett företag eller en organisation.

År 1818, för nästan precis två hundra år sedan, publicerades Frankenstein av Mary Shelley i London. Romanen reflekterade över en ganska ny vetenskaplig upptäckt – den att elektricitet och muskelrörelse på något sätt var förknippade – och spekulerade kring om det var möjligt att skapa liv med hjälp av elektricitet. Det är nu genren vi idag kallar ”science fiction” tar form. Framtidens samhälle, sade man då, kommer innehålla allsköns tekniska innovationer, från järnvägar och undervattensbåtar till massförstörelsevapen och rymdfärjor. Science fiction-författare var ofta bland de första som förutspådde vilka konsekvenser dessa innovationer skulle komma att ha för människans samhälle, hennes relationer, ja, till och med för vad det betyder att vara människa.

Så om science fiction har varit en ständig följeslagare till teknisk utveckling och vetenskapliga upptäckter, vad kan i så fall dagens science fiction lära oss om morgondagens verklighet? Givetvis är inte science fiction-författare några orakel – de har haft fel minst lika mycket som de har haft rätt – men de metoder som används inom science fiction, och de frågor de ställer läsaren, blir alltmer relevant för alla former av organisationer. Teknik och innovation rör sig idag med oerhörd hastighet. Science fiction har inte alla svaren, men att läsa och förstå dess metoder kan hjälpa oss att ställa rätt frågor.

Framtiden, samtiden, eller den framtida samtiden?

Vad är då ”science fiction-metoden” som författarna använder? Snarare än att tänka sig en framtid gäller det att försöka föreställa sig en samtid. Istället för att utveckla någon innovation eller linjärt händelseförlopp från dagens situation, måste science fiction-författaren sätta sig in i huvudpersonens verklighet – personens samtid, inte hens framtid. Det vill säga, författaren måste föreställa sig framtiden utifrån hur det är att leva i den. På samma sätt som vi förstår vår egen omvärld inte främst utifrån dess historia, utan hur vi interagerar med vår teknik och vårt samhälle, försöker science fiction förstå framtiden inifrån. Detta utgör en viktig skillnad. Författaren måste fundera på hur man praktiskt använder innovationen i sitt dagliga liv, eller vilka effekter en organisationsförändring har på bredare skala, båda saker som är enkla att missa när man tänker enbart utifrån förändringens ursprungliga syfte. 

Ett bra exempel är att vi idag tänker på SMS som ett sätt att kommunicera på – det är ju så vi använder det. Men tekniken utvecklades från början som ett sätt för telekombolagen att skicka information om nätverket till sina användare, exklusivt från leverantör till kund. Linjärt resonemang kunde ha förutspått mer avancerade och sofistikerade uppdateringssystem, men hade knappast kunna fånga att SMS-meddelanden skulle bli formativa för en hel generations språk och slang. 

Sju tips för att tänka som en SF-författare

1. Tänk bredare, inte längre

Det hjälper oftast inte mycket att fortsätta i en förvald linjär tankebana. Framtiden är sällan så uppenbar. Försök istället förstå framtiden i en bredare kontext. När du stakar ut en strategi för din organisation, tänk på hur världen i framtiden kan forma den – hur dina strategiska val passar in i det bredare sammanhanget.

2. Tänk i presens

Vi förstår inte vår samtid genom att studera en logisk linjär händelsekedja. Vi kommer alltså inte att förstå framtiden så heller. För att försöka greppa ett framtida scenario, försök istället att ”leva” i det i presens. Hur relaterar du till den här tekniken som ”alltid funnits”? Hur ser vardagen ut? Vilka nya utmaningar har dykt upp som inte varit uppenbara förr?

3. Tänk vad, inte hur

Forskare och ingenjörer behöver oroa sig för hur en ny innovation fungerar. Ledare och science fiction-författare behöver oroa sig mer för vad innovationen innebär. Även om en viss berättelse handlar om föråldrad eller omöjlig teknik, betyder det inte att den inte kan skapa insikt. Tekniken kanske inte finns på marknaden exakt som SF-författaren tänkt, men något liknande kan finnas i morgon. Det lönar sig att fundera på vilka konsekvenser det kan leda till.  

4. Våga vara utopisk

Att vara ”rimlig” när man föreställer sig framtiden är ofta att sikta för lågt! Om vi baserar våra prediktioner på vad som verkar rimligt idag, är det lätt att utgå från antaganden som en dag inte kommer gälla. Utopiska scenarier låter oss tänka både på den rimliga och den orimliga framtiden, och att komma ihåg att det orimliga antagligen inte förblir orimligt för alltid. Tänk, idag bär vi kraftfulla datorer med oss överallt! 

5. …men inte för utopisk

Science fiction låter oss också se baksidan med nya utvecklingar. Ofta kan science fiction-författare varna oss för oförutsedda konsekvenser av någon ny innovation eller förändring. Dystopier skapas inte med flit, utan sker som en konsekvens av bristande framsynthet. Genom att beskriva de värsta av världar kan science fiction hjälpa oss undvika farliga snedsteg – snedsteg som kan göra vår drömvärld till en mardröm.

6. Framtiden är ett främmande land

Det är lätt att tänka på framtidens invånare som ”människor som vi”, men det är långt ifrån sanningen. Samhällen och värderingar förändras båda över tid. När vi föreställer oss framtiden (åtminstone på lång sikt) måste vi använda samma metoder som vi använder för att förstå andra kulturer. En enda generation efter vår kommer tänka och resonera annorlunda, om än inte radikalt. Men för att förstå människor långt in i framtiden kan vi behöva anamma helt nya sätt att tänka.

7. Framtiden är ojämnt fördelad

Framtiden är här imorgon. Och ändå inte. Ny teknik kommer inte från ingenstans för att sedan omedelbart härska över hela världen – det som är vanligt i ett land kan vara okänt i ett annat, och något som funnits i laboratorier i trettio år kan plötsligt bli kommersiell succé över en natt. Genom att vara uppmärksamma på förändringar i omvärlden kan vi utröna de delar av framtiden som redan har anlänt – men ännu inte blivit så stora att de är uppenbara.

Kan din organisation komma ikapp framtiden?

Ingenjörer och tjänstedesigners kan förutsäga vad en innovation kommer att göra, men de kan inte förutsäga hur de kommer tas emot. Genom att tänka som en science fiction-författare kan man designa och implementera en bredare strategi som inte baserar sig på linjära händelseförlopp. Genom att föreställa sig en ”samtida framtid” kan organisationer få en mycket mer genomgripande överblick över framtiden – och genom att våga läsa science fiction, kan man lära sig att ifrågasätta det som verkar ”naturligt” eller ”oföränderligt”. Nästan allt i våra dagliga liv har någon gång varit science fiction, ren fantasi, fullständigt omöjligt.

Genom att kombinera science fiction-metoder med väldesignade, flexibla strategier, blir din organisation bättre förberedd på alla (o)möjliga situationer. Hur försäkrar du att din organisation är förberedd på morgondagens underbara och orimliga värld?

By Rikard Molander