Framtidens hållbara gruvindustri i centrala Chile 2035

Vi genomför just nu en scenarioplaneringsprocess i Chile om ”Framtidens Hållbara Gruvindustri i centrala Chile 2035” på uppdrag av Chilenska Gruvministeriet, CORFO (Chilenska Tillväxtverket) och SONAMI (Gruvindustrins branschorganisation) och en stor breddgrupp av involverade i processen (miljögrupper, NGO’s, lokalbefolkning, sociologer och energiexperter).

Syftet med processen är att förstå olika potentiella framtidsscenarier för att ta strategiska beslut mot framtiden, i linje med President Michelle Bachelets nya utvecklingsstrategi inför en hållbar, ekonomisk, social och miljömässigt välstånd i Chile.

I juli höll vi den första workshopen på plats i Chile med intressenter och experter, och i samband med det skrev en av Chiles främsta dagstidningar ”El Mercurio” om projektet.

Resultaten kommer att presenteras i en rapport som lanseras i november. Läs mer om hur vi arbetar med scenarioprojekt här.