Sverige kan bli världsledande inom fastighetstransaktioner i blockkedjan

Lantmäteriet, ChromaWay och Kairos Future har undersökt möjligheterna med blockkedjeteknik som teknisk lösning för fastighetstransaktioner, ett område där Sverige har en unik möjlighet att bli världsledande. Det visar den rapport och den tekniska demo som projektgruppen arbetat fram.

Några av världens största banker, centralbanker, regeringar, universitet och IT-företag arbetar nu med blockkedjans möjligheter som teknisk infrastruktur för framtiden. Blockkedjan har stora möjligheter att bli en central infrastruktur för framtidens digitala motsvarighet till underskrifter och papperskopior.

Vid en fastighetstransaktion idag signerar vi ett fysiskt original med handskrivna underskrifter av ett köpekontrakt, köpebrev, bolån med mera och skickar dessa ofta med post, ibland som inscannade digitala filer. Om vi däremot använder digitala signaturer för avtalsparterna kan hela kontraktet vara digitalt vilket underlättar processen och fortsatt kan göras säkert. Blockkedjan underlättar att hantera flödet vid kontraktsskrivning och signering digitalt. Blockkedjan verifierar att dokumenten är äkta och processflödet och auktorisationer går rätt till med en teknik för att lagra digitala fingeravtryck. Fingeravtrycken är unika för varje dokument, register och processteg och blir därför ett äkthetsbevis för att allt går rätt till.

Digitala kontrakt minskar också risken att felaktiga uppgifter registreras och lagfart inte beviljas. En sådan lösning skulle göra Sverige världsledande inom detta område.

Läs mer om projektetet i pressmeddelandet här, och ta del av rapporten här