Blockkedjan förändrar världen – tre projekt och tre Almedalsseminarier

Blockkedjan är ett av världens mest omtalade teknikområden. På Gartner.com, världens kanske största och mest citerade analytiker av teknik, är ”blockchain” nu det näst mest sökta ordet. Blockkedjan var tidigare främst av intresse för finansbranschen men ett flertal tillämpningar för samhället är nu på gång.

Kairos Future arbetar just nu med tre väldigt spännande projekt där blockkedjan spelar en betydande roll; fastighetstransaktioner, spårbarhet av livsmedel och datalagring. För alla dessa projekt kommer vi att anordna olika seminarier i Almedalen under måndagen och tisdagen. Mer information och inbjudan kommer att komma inom kort, har du några frågor redan nu är du välkommen att kontakta Magnus Kempe.

Fastigheter

Kairos Future har i samarbete med Lantmäteriet, Telia, ChromaWay, SBAB och Landshypotek just avslutat fas två i ett projekt för att hantera bostadsköp i blockkedjan. Med den nya tekniken kan fastighetstransaktioner bli helt digitala och säkra. Projektet är ett av världens mest uppmärksammade blockkedjeprojekt och bedöms av personer på Världsbanken, World Economic Forum, Gartner, och UN Habitat som världens sannolikt främsta projekt på området. Nu är vi på gång med fas tre i projektet. Rapporten finns för nedladdning här.

Livsmedel

Blockkedjan är också i fokus inom kontroll och spårbarhet av livsmedel. En säker identifiering och kedja av händelser kan minska livsmedelsfusk och underlätta för konsumenter att veta vad de äter. Tillsammans med Axfoundation, SKL, SLL, Martin & Servera, Örebro Universitet kommer Kairos Future arbeta med att ta fram analys och användarfall för hur spårbarhet och kontroll kan se ut i framtiden.

Datalagring

Data är på väg att bli världens viktigaste tillgång enligt the Economist. Men hur ska data lagras i framtiden? Tre problem centrala problem är 1. Att data behöver lagras och säkras för framtiden 2. Att mycket data behöver kontrolleras att den är sann och vad som ändras och av vem. 3. Att datalagring kan utgöra ett hot mot integritet och behöver kunna raderas, inte minst enligt nya GDPR.

Blockkedjan kan vara den naturliga och kostnadseffektiva lösningen på dessa utmaningar för framtiden. Tillsammans med ledande forskare i världens största eArkiv projekt INTERPARES Trust och flera av nyckelpersonerna bakom Sveriges största patientdatasystem på Enigio Time kommer Kairos Future att initiera ett projekt, till vilket vi också söker medarrrangörer för framtidens datalagring.

Om blockkedjan:

Blockkedjan innebär nya verktyg för digitaliseringen. Hittills har digitaliseringen begränsats av att vi inte vågar lita på digitala kontrakt och signaturer, att processer och filer kan manipuleras osv. Nu finns det en rad nya verktyg som kan kombineras eller användas var för sig. Fler nya möjligheter utvecklas också ständigt. Det kan liknas vid en nya verktyg för att bygga. En gammal byggmästare hade inte alla verktyg och kunde inte bygga dagens byggnader. Blockkedjan innebär för digitaliseringen vad armeringsjärn, skruvar, eller skruvdragare inneburit för byggande. Med nya verktyg kan vi bygga nya typer av byggnader och maskiner.

Tre nya digitala verktyg är möjliggjorda genom blockkedjan:

  • Skapandet av unika digitala tillgångar och identiteter som inte är kopierbara.
  • Skapandet av digitala register och filer som kan spåras till tid och plats och som inte går att manipulera.
  • Skapandet av digitala processer som inte kan manipuleras.

By Magnus Kempe