Stjärnkraft – En studie om kvinnliga ledare

Kvinnliga ledare brinner för sitt chefsjobb, de har höga ambitioner och siktar mot den allra högsta toppen. Hälften säger att de har vetat, ända sedan de var barn, att de ville bli ledare. Det visar den undersökning som presenterades idag av Kairos Future och Women Executive Search. 

Sveriges 2 000 mest framgångsrika kvinnliga ledare har sagt sitt, vilket gör studien unik i sitt slag. Resultaten beskriver bland annat hur kvinnor som befinner sig i en ledande position i svenskt näringsliv ser på sin karriärutveckling och på sina möjligheter att utvecklas i ledarrollen, vad som får dem att rata eller välja en viss arbetsplats och vad som är viktigast för dem i ledarskapet. Resultaten visar även vilka jämställdhetsinitiativ de anser ger störst respektive minst effekt och vad arbetsgivare bör göra för att skapa bättre förutsättningar för kvinnor att få en framgångsrik chefskarriär och hur de ska gå till väga för att öka mångfalden i ledningarna.

Undersökningen presenterades tidigare idag på Handelshögskolan i Stockholm, där resultaten kommenterades av bland andra Birgitta Ohlsson, EU-minister, Per Schlingmann, fd Statssekreterare, Meg Tivéus, styrelseproffs, Lars Strannegård, prorektor och professor Handelshögskolan i Stockholm, Mernosh Saatchi, VD Humblestorm, Kaj Svensson, VD Svenskt Ledarskap.

Läs en sammanfattning av studien här.