Framtidsbarometer – förstå framtiden viktigare än någonsin

I årets andra Framtidsbarometer för 2024 har vi undersökt hur chefer och ledare arbetar med framtidsfrågor. Vilka konsekvenser får systematisk framtidsanalys för verksamheten?

Trots att de flesta förstår vikten av att arbeta med framtiden och att planera i förväg sker det inte alltid så systematiskt, och många företag och organisationer blir förvånade över omvärldsförändringar och händelser som egentligen gick att förutse. Att ha god framförhållning är viktigt för en organisations självbild, vilket också påverkar möjligheten att agera för att förebygga eller ta sig ur de svåra tiderna. 

Det visar sig att även i Kairos Futures nätverk av framtidsintresserade ledare och vägvisare är det svårt att arbeta strukturerat med framtiden; bara lite under hälften arbetar på ett systematiskt sätt med att identifiera nya trender och möjligheter på marknaden, enligt egen utsago. Ännu färre sätter en stolthet i att vara bland de första som identifierar nya trender som påverkar deras marknad. Totalt sett arbetar i princip alla organisationer i nätverket på något sätt med framtiden, men det är väldigt få som klarar alla sex kriterier, angivna nedan. 

Figur 1. Hur mycket arbetar man med framtidsfrågor? Andel 4-5 på en 5-gradig skala där 5 betyder ett mycket gediget arbete med denna fråga. Klicka på figuren för att se den i större format.

Det är alltså inte många som arbetar systematiskt med att se framtiden tydligt – och att låta bli kan innebära både missade chanser och affärsrisker. Problem som kanske kunnat förutses kommer som överraskningar, och möjligheter som annars hade kunnat fångas upp förbises. Men kanske det mest intressanta resultatet av frågorna är att de som faktiskt arbetar med framtiden på ett gediget sätt är mycket mer optimistiska, både för sin egen organisations framtid och för framtiden i branschen i stort. Att skapa sig en känsla av översikt och i viss mån kunna förbereda sig för olika utfall bidrar till ökat välmående.

Förståelse för framtiden gör den ljusare
En av de viktigaste frågorna i vårt framtidsindex är stämningen på arbetsplatsen. Känns läget bra bland medarbetarna, är stämningen god, råder det optimism och tydliga framtidsvisioner på arbetsplatsen – det kan vara ett lika så gott tecken på framgång som kvartalsrapporteringar. Det visar sig att särskilt på den här fronten korrelerar stämningen rejält med ett gediget framtidsarbete som är förankrat i organisationen. Bland de som arbetar systematiskt med att identifiera nya trender och möjligheter är det 27% som uppger mycket bra stämning på arbetsplatsen, mot bara 8% av de som arbetar ad hoc (eller inte alls) med framtidsfrågor. Liknande mönster ser vi för andra former av systematiskt framtidsarbete. 
 

Figur 2. Stämningen på arbetsplatsen enligt hur man arbetar med systematisk trendspaning. Klicka på figuren för att se den i större format.

Stärk det kollegiala lärandet
Mest avgörande, utöver systematiskt arbete med att identifiera trender, är det kollegiala lärandet – stämningen är betydligt högre bland de som arbetar systematiskt med att utbyta kunskap och erfarenhet med varandra. Sådana typer av internt lärande är nyttiga därför att de sprider kunskap i hela organisationen även om bara en enda medarbetare går en kurs eller utbildning i något användbart. Även när budgeten tryter kan man på så sätt få in god kunskap i organisationen som både höjer kompetensnivån allmänt – och lyfter stämningen, med en känsla av optimism inför framtiden. Kollegialt lärande kan vara ett effektivt sätt att ta sig runt barriärer för framtida utbildning; ca en tredjedel av medlemmarna i nätverket upplever att resbudgeten är en fråga som hindrar medarbetarna från att gå utbildningar. Det är förstås synd, men innebär att man bör lägga extra vikt vid att få nytta av de utbildningar som väl sker. Överlag visar resultaten i månadens Framtidsbarometer på att systematiskt framtidsarbete och kunskapsdelning internt båda ger starkt avtryck i optimismen om framtiden – vilket kan ge stora fördelar i dessa tider, när de som blickar lite mindre långt bara ser fortsatt stillastående.

Figur 3. Stämningen på arbetsplatsen enligt hur mycket man arbetar med internt kunskapsarbete. Klicka på figuren för att se den i större format.

Stiltje i framtiden – eller?
Till sist kastar vi en blick på vårt Framtidsindex som visar på att känslan av optimism och positiva vårtecken har stått i princip still sedan början av 2023 – det har varit ett trögt år på många sätt, och inte mycket har hänt på den här fronten. Synen på framtiden i världen tickar långsamt uppåt igen efter flertalet geopolitiska stormar – och krig – som slagit hårt under de senaste åren. Men bilden av den egna branschens framtid är fortfarande ganska dyster, och det är bara ett fåtal som planerar att öka personalstyrkan i den närmaste framtiden på sin organisation. Det innebär att indexet står och stampar och att bilden inte förbättras nämnvärt.  

 

Figur 4. Framtidsindex - samlad bild över optimismen för framtiden, vad gäller den egna organisationen, branschen, och världen i stort sammanräknat. Klicka på figuren för att se den i större format.

Vi vill veta hur näringsliv och offentliga organisationer ser på sin framtid. Därför har vi startat Kairos Futures Framtidsbarometer, där vi via vårt nätverk Kairos Future Friends med över 18 000 medlemmar, övervägande i ledande positioner, tar pulsen på företag och organisationer för att följa utvecklingen. I denna undersökning deltog 263 personer. 
Följ Kairos Futures Framtidsbarometer för att hålla dig uppdaterad. 

By Rikard Molander