What’s NXT: Framtidsbarometern – framtidsindex i fritt fall

Hösten är här och dagligen kommer rapporter om hur inflationen, energipriserna och till och med risken för kärnvapenkrig ökar. Samtidigt faller temperaturen, äpplena och snart löven. Modet också, ser det tyvärr ut som.

Framtidsindex är här
Vi har sedan coronakrisen slog till för två och ett halvt år sedan tagit pulsen på medlemmarna i vårt nätverk Kairos Future Friends. Vi har frågat dem om pandemin, om hemarbete, framtidsutmaningar, hot och möjligheter. Allt eftersom pandemin försvunnit ur det mediala rampljuset har Framtidsbarometern övergått till att bli en mer generell samtidsindikator där läget i allt från den stora världen till den mindre egna organisationen stäms av. 

När krig härjar i närområdet och skyhöga elnotor hotar inför vintern känns det onekligen som den optimism vi kunde se i början av förra året när massvaccineringen var igång har förbytts i en nattsvart framtidssyn. 

Har vi siffror på detta? Ja.
Från och med nu planerar vi att fortsätta att mäta och presentera månadens stämningsläge med vad vi kallar för Kairos Futures Framtidsindex. Indexet är en sammanvägning av flera frågor, om stämningen på den egna arbetsplatsen, hopp kontra förtvivlan om branschens framtid, planer på att öka eller minska personalstyrkan samt huruvida det närmaste decenniet i allmänhet kommer att präglas av optimistiska eller pessimistiska värderingar. 

Indexvärdet är ett medeltal av svarsfördelningarna, omskalat så att maximum blir 100 (alla svarar allra mest positivt på alla frågor) och minimum 0 (mest negativt på allt). 

2022 blir sämre och sämre
Känslan att 2022 inte har varit något positivt år syns tydligt. Framtidsindex nådde en topp på 72,2 försommaren 2021, med vaccinationer i full gång och en stundande semestersäsong. Sedan dröjde det till februari–mars i år, i samband med invasionen och Ukraina, tills en snabbt tilltagande negativ trend startade. Allra snabbast har det gått senaste månaden ­­– ett fall med 2,3 punkter från 67,2 till 64,9. 

Inflationsspöket säger bu
Är det inflationen som spökar? Ja till stor del verkar det vara så. Enligt Statistiska Centralbyrån stack inflationen iväg ungefär samtidigt som kriget inleddes och har fortsatt att stiga kraftigt sedan dess, till den grad att det börjar bli rejält kännbart för många. 

Det kan hålla i sig till 2025
Vi frågade i maj våra respondenter (575 st då, 482 nu) hur länge de tror det dröjer innan inflationen mattas av, och har gjort detta igen i september. 

Skillnaderna är inte så stora mellan då och nu – fler tror nu att det tar mindre än ett år, men det kan helt enkelt förklaras av att det gått fyra månader. Det ”går enligt schemat” kan man säga, och enligt Kairos Future Friends är det troligt att det kommer att se ut så här till 2025 eller kanske ännu längre.  

Inflationen toppar kring 11%
I maj sa hälften att inflationen skulle toppa på 9% per år eller mindre, och enligt rapporterna är det ungefär på den nivån vi ligger sedan i augusti. Respondenterna har koll och har ändrat sina bedömningar: nu når vi nog upp till 10–12%. 

Allt påverkar – ganska så mycket
Vilken betydelse har då inflationen och alla dess konsekvenser och delfenomen, på våra Friends olika verksamheter? Det varierar, men i allmänhet har kunders sjunkande köpkraft samt stigande räntor, energipriser och hyreskostnader alla en lika ”medelstor” påverkan på både inkomster och kostnader. 

Sjunkande köpkraft hos kunder har naturligt nog större påverkan på efterfrågan på det man erbjuder, och energipriser något större påverkan på de egna kostnaderna. Annars är påverkan ungefär lika stor på båda sidor. 

Världsläget tar plats bland de viktiga frågorna
Det är tydligt att krig, hög inflation, höga energipriser, höga räntor och kostnader i allmänhet påverkar varandra och hör ihop i ett enda kluster av problem vi kan kalla ”världsläget”. Avspeglar sig detta i svaren vi får när vi frågar vad den viktigaste strategiska framtidsfrågan är för organisationen just nu?

Kompetensförsörjning, digitalisering och hållbarhet fortfarande i topp
Ett ordmoln över svaren tyder inte direkt på det. I stället verkar de teman som sticker ut vara sådana vi sett varit viktiga tidigare: kompetensförsörjning, digitalisering och hållbarhetsfrågor. En mer noggrann genomgång av svaren nyanserar bilden en aning. Det är fortfarande så att frågor om bemanning, rekrytering och kompetens är den största enskilda frågan, med digitalisering och hållbarhet nämnt ungefär hälften så många gånger.

Ekonomin pressar från alla håll
Däremot märks det också att många frågor och utmaningar beskrivs med olika ordalydelse och därför inte syns lika tydligt i ett ordmoln, men som tillhör mer eller mindre samma område; ekonomin och världsläget. Många undrar hur de ska få ekonomin att gå ihop, med ökade kostnader på allt från energi till lån och insatsvaror, samtidigt som kunder håller hårdare i plånboken när deras egna kostnader förstås också rusar. 

Man pressas från flera håll, med ökad svårighet att navigera en osäker värld, hantera en åldrande befolkning, allt med mindre pengar. En del funderar främst på hur de ska kunna växa i denna miljö, medan andra oroar sig mer över att kunna klara verksamheten. En del som påverkas extra mycket av politiska beslut ser mest framför sig att navigera nya politiska ramverk med en ny regering. 

Vi vill veta hur näringsliv och offentliga organisationer ser på sin framtid och jobbar med omställningen till post-coronasamhället. Därför har vi startat Kairos Futures Framtidbarometer, där vi via vårt nätverk Kairos Future Friends med över 17 000 medlemmar, övervägande i ledande position, tar pulsen på företag och organisationer för att följa utvecklingen.

Följ Kairos Futures Framtidsbarometer för att hålla dig uppdaterad.