Referenscase

European Travel Commission

EU–China tourism year

European Travel Commission (ETC) har utsett 2018 till ”EU–China tourism year”, ett initiativ som syftar till att främja mindre välkända destinationer och förbättra turismupplevelsen för kineser i Europa. På uppdrag av ETC genomförde Kairos Future en övergripande kartläggning av den kinesiska resemarknaden som grund för utvecklingsarbetet.

ETC sökte efter:

1. En översikt av nuläget och framtidsutsikterna för den kinesiska utrikesresemarknaden med fokus på effekterna av den ekonomiska och politiska utvecklingen.

2. En analys av de kinesiska internetanvändarnas åsikter i sociala medier om resor inom Europa. Och kvalitativ information om vanliga teman och trender när det kommer till kinesernas resande, med målsättningen att empiriskt kunna kategorisera attityder och åsikter bland kinesiska resenärer.

Den första delen av studien baserades främst på skrivbordsresearch, och den andra delen på netnografisk analys av olika forum och sociala medier. Innehållsanalysen genomfördes med Kairos Futures digitala verktyg Dcipher. Den netnografiska metoden har en klar fördel i Kina där traditionella frågeformulär har visat sig vara otillräckliga.

Vi är väldigt nöjda med Kairos Future, säger Jennifer Iduh, forskningschef på European Travel Commission. Och det har hunnit bli en hel del projekt genom åren vid det här laget! Vi värdesätter den helt unika kunskapen som Kairos Future besitter och vi uppskattar deras rapporter med praktisk tillämpning och många illustrationer. Leveranserna är alltid i linje med vad vi bett om och de levererar alltid i tid.

Här kan du läsa den nyligen publicerade rapporten om den kinesiska resemarknaden. Och här kan du läsa mer om hur vi jobbar med framtidsdriven innovation och produktutveckling.

Några av våra bästa case