Referenscase

Kraft Foods

Systematisk trend och idéhantering (TRIM) för Kraft Foods.

Kraft Foods är ett av världens ledande livsmedelsföretag, med en stor portfölj av välkända varumärken. I början av 2000-talet utförde den nordiska grenen en hel del marknadsundersökningar, men saknades samordning samt en gemensam bild av var konsumenter och marknader var på väg och vände sig till oss för vägledning.

Vi tog fram en process och organisation för kontinuerlig och integrerad trendanalys och trendbevakning som användes som en språngbräda för framtidsdriven innovation i över fem år. Ambassadörer från olika kategorier inom Kraft utbildades i trendanalys och trendbaserad innovation och processen kopplades till affärsplaneringsprocessen i bolaget. Direkta resultat blev både en serie av framgångsrika produktlanseringar (bland annat Marabou Premium) och marknadsföringskampanjer och en förbättrad trendförståelse bland nyckelpersoner i bolaget.

Läs mer om TRIM här och Kraft Foods Group här.

Några av våra bästa case