Referenscase

Nya förutsättningar för arbete och regional framtid

Genom alla tider har produktion och konsumtion format våra lokalsamhällen.

Arbete och sociala strukturer från århundraden tillbaka har mött nya tekniska landvinningar och livsförutsättningar. Varje plats har färgats i sin egen unika nyans, i stegvis och i omvälvande förändringar.

De krafter som nu är i rörelse ser ut att kunna omvandla samhälle och arbetsliv mer fundamentalt än på länge. För vad – och hur – bör vi förbereda oss när digitalisering, automatisering och en ny generation chefer och medarbetare ritar om arbetslivskartan? Hur kommer framtidens arbetsliv att se ut på olika håll i landet och vilken typ av kompetens behöver kommuner och regioner säkra upp?

Detta har vi på Kairos Future sökt svar på i Stora jobbstudien – framtidens lokala arbetsmarknader och kompetensbehov, tillsammans med ett 30-tal kommuner, med medverkan av 1 000 representanter från lokalt arbetsliv och 10 000 arbetande och studerande medborgare från olika delar av landet.

Vi vet nu varför och på vilket sätt plats och arbetsplats är sammanflätade. Och hur kunskap om kommunens roll i sitt unika regionala arbets- och boendesammanhang är grunden för att agera rätt, idag och i framtiden. 

Vi vet också att samarbete är avgörande för att skapa starkare och mer synliga arbets- och boendesystem, över kommun- och regiongränser, inom och mellan företag och offentlighet. Och att den gyllene nyckeln till framtiden stavas livs- och arbetschanser. Det är därför viktigt att följa arbets- och boendemålgruppernas rörelser och bevekelsegrunder för att kunna förstå och möta dessa.

Som företag och arbetsgivare, likväl som offentlig aktör gäller det att driva utvecklingen på den plats man verkar. Och att göra det kunskapsbaserat för att använda gemensamma resurser rätt. Ett gott exempel på en sådan samverkan är hur kommunerna Båstad, Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Ljungby, tillsammans med Högskolan i Halmstad har skapat en regional tillväxtmotor. Utvecklingsarbetet är långsiktigt och kunskapsdrivet, med samverkansområden, mål och konkret handling i närtid, som formats med stöd av analys och resultat inom Stora jobbstudien.

Vi behövde kunskap för att ta oss från nuläge till önskat läge. Studien gav stöd för att skapa samsyn om hur vi ska dra nytta av att vi ser olika ut och bidrar på olika sätt.

Catharina Rydberg Lilja, VD Halmstads Fastighets AB

Läs mer om kommunsamarbetet och Stora jobbstudien här.

Kairos Future har byggt upp ett unikt kunskapsmaterial om framtidens arbetsliv, kompetensbehov och kompetensförsörjning i Sverige. Vi stöttar processer för starka regionala samarbeten, utifrån kommuners specifika roller i sina arbetsmarknads- och boendesystem. 

Är du nyfiken på̊ hur det ser ut i din kommun eller region? Kontakta Karin Andersson.

Några av våra bästa case