Referenscase

Ledande hotellkedja

Konceptutveckling med start i konsumentbeteenden och omvärldstrender

”Alla hotellkedjor liknar varandra, hur kan vi erbjuda våra kunder något som gör att vi sticker ut jämfört med våra konkurrenter?” Detta var utmaningen som en ledande hotellkedja ställde oss inför.

Det dröjde dock inte länge förrän vi insåg att det inte var ett utan många delar av verksamheten som krävde en rejäl uppdatering för att de skulle hänga med i förändringarna på hotellmarknaden, och inte minst nya konsumentkrav. Eftersom det inte fanns någon systematisk process för att tillgodose ett kontinuerligt trendbaserat innovationsarbete hos kunden (fokus låg på detaljorienterat förbättringsarbete), så började vi med att ta fram en TrendWatch-rapport, skräddarsydd efter vår klients behov.

Med utgångspunkt i TrendWatch-rapporten organiserade vi en serie av innovationsworshops där vi assisterade klienten att ta fram nya idéer och hotellrelaterade koncept. För att kunna välja ut de mest lovande koncepten gjorde vi ett vindtunneltest som var designat för att fånga upp de koncept som stod för mest innovationshöjd, passade varumärket bäst och som var inom räckhåll givet resurser och styrkor.

Som ett resultat av detta fick vår klient ett par helt nya koncept som i många fall direkt omsattes i handling. Vissa av dem kanske du har upplevt på någon affärsresa nyligen.

Läs mer om TrendWatch här och om framtidsdriven innovation här.

Några av våra bästa case