Referenscase

European Travel Commission

AI-stödd analys av turism i Europa

European Travel Commission

Europa anses allmänt vara ett av de mest populära resmålen i världen. Turister i Europa från andra världsdelar besöker ofta fler än ett resmål, till stor del på grund av lättheten i att resa mellan olika europeiska länder och destinationer. European Travel Commission, ETC, som ansvarar för att främja Europa som turistdestination i resten av världen, tog hjälp av Kairos Future för att genomföra en studie med avsikt att skapa en nyanserad förståelse av resmönster till flera olika destinationer bland resenärer från nyckelmarknader utanför EU. Vi utförde en data mining-studie baserad på 4 miljoner onlinerecensioner av Europeiska resmål för att få en detaljerad bild av vilka resplaner resenärer från Kina, Indien, Japan och USA använder sig av.

Nyckelinsikterna visar på potentiella starka synergier, som kan utnyttjas av europeiska destinationer för att skräddarsy marknadsföring och identifiera potentiella partners för strategiska samarbeten. Analysen inkluderade också mer finmaskig kartläggning av resekluster vad gäller destinationer på stadsnivå. Genom dessa metoder kunde vi ge råd till nationella turismorganisationer om inte bara vem de bör samarbeta med, utan också på vilket sätt. Den här metoden skapade tydliga möjligheter för lokala turismmyndigheter och produktleverantörer att samarbeta över gränserna.

Rapporten har tagits emot väl bland de nationella turismorganisationer som är medlemmar i ETC, säger Jennifer Iduh, Head of Research på ETC. Det är fascinerande att all denna information är tillgänglig, men bara användbar när den analyseras och visualiseras på ett professionellt sätt.

Kartan nedan visar de mest populära europeiska resplanerna som resebyråer online annonserar i den kinesiska, indiska, japanska och amerikanska marknaden.

Ladda ned den fullständiga rapporten här.

Några av våra bästa case