Referenscase

FAR

Digitalisering och automation av redovisning och revision

FAR har tillsammans med Kairos Future tagit fram rapporten "Nyckeln till framtiden – framtidens redovisning, revision och rådgivning i det digitala landskapet". Rapporten är en uppföljning på den uppskattade och välanvända rapporten ”Framtidens rådgivning redovisning och revision – en resa mot år 2025” som kom ut för tre år sedan. Medan den föregående rapporten var mer bred och långsiktig är årets rapport fokuserad på teknikskiftet och de handlingsalternativ som finns för byråerna.

Göran Krafft och Magnus Kempe på Kairos Future som tagit fram rapporterna för Kairos Futures räkning är väldigt glada över att den föregående rapporten togs emot så väl och använts under lång tid och i många sammanhang. Vår förhoppning är givetvis att även årets rapport gör avtryck i affärsplaner och handling bland byråerna i branschen.

Temat digitalisering och automation är intressant för många branscher. Redovisning och revision är en av de branscher som väntas påverkas mest och i flera dimensioner de närmsta åren. Dels kan enkla uppgifter automatiseras och värdet på tjänsterna öka med nya analysmöjligheter. Vi tror att många kan ha nytta av att studera dessa perspektiv närmare.

Dan Brännström sammanfattar sin syn på rapporten:

"Framtidsstudien är väldigt konkret och inspirerande men ger också en spark i baken att ta utvecklingen på stort allvar. För det är allvar."

Läs hela studien här. För fler frågor, kontakta Magnus Kempe.

Några av våra bästa case