Referenscase

World Association of Newspapers (WAN)

Scenarioprojekt om tidningsbranschen för World Association of Newspapers.

Det nya medielandskapet har gjort dagstidningens framtid alltmer osäker. En förutsättning för att på global nivå kunna föra meningsfulla strategiska diskussioner är en gemensam kartbild. För att ta fram en sådan, engagerades vi 2008 av World Association of Newspapers, branschorganisation med 19 000 medlemsföretag världen runt.

På uppdrag av WAN genomförde vi expertintervjuer, omfattande research, och ett tvådagars seminarium med ledande tidningschefer från fyra kontinenter. Scenarioanalysens resultat presenterades vid WAN:s årliga globala konferens och i en skriven rapport till deras medlemmar.

"Tough economic times call for serious action. Enterprises that are losing revenues and market share need more than just a traditional strategic plan to assess their possible futures. Scenario Planning is the tool box to help businesses peer into their future, and still have time to create solid strategies for the possible challenges agead." /Martha Stone, Director, Shaping the Future of the Newspaper project, World Association of Newspapers


Läs mer om WAN här, och om scenarioanalys här.

Några av våra bästa case