Referenscase

Morgondagens arbetsplats

De nya arbetssätten och det digitala arbetet 2025

Arbetsplatserna förändras radikalt. Vi ser helt nya arbetssätt och metoder som blir allt mer dominerande. Digitalisering är en stor utmaning i de flesta företag och organisationer. Affärs­erbjudande, marknad och kundrelationer måste naturligtvis utvecklas för en digital värld. Men utöver detta måste också insidan av en verksamhet utvecklas. Problemlösning, samverkan och kommunikation mellan medarbetare digitaliseras. Arbetsplatsen omformas för att passa de nya arbetssätten. Gränslöst arbete och enorma informationsmängder är vad vi har att hantera. Och i framtiden i ännu högre grad. Utvecklingen har aldrig gått så snabbt som nu och osäkerheterna om framtiden är stora.

Under 2016-2017 har därför Kairos Future och Palorial tillsammans med några företag genomfört en undersökning av de nya arbetssätten och det digitala arbetet 2025. Fokus har legat på digitalt arbetsklimat och framtidens arbetsplats. Med ett gott digitalt arbetsklimat menar vi en väl fungerande digital arbetsplats och att arbetet leds och bedrivs fritt från digital stress. Fokus ligger också på arbetsplatsen, dess utformning och arbetssätt samt hur digital kommunikation och digitala verktyg möjliggör en omformning av framtidens arbetsplats.

Hur kommer morgondagens arbetsplatser se ut? Hur kommer vi att arbeta och hur kommer den digitala arbetsmiljön att påverka oss?

Vi ser att det vi kallar ”kreffektiva” organisationer, det vill säga de som är både kreativa och effektiva, kännetecknas av att de är organiserade för att vara mobila, fokusera på team och underlätta såväl spontana som planerade möten. De utgörs ofta av organisationer med aktivitetsbaserade arbetssätt och hög grad av digital mognad.

Studien har presenterats vid ett antal frukostmöten i Stockholm, Göteborg och Malmö, samt uppmärksammats i press och TV. 

Kontakta Erik Herngren för mer information.

Några av våra bästa case