Referenscase

Ledande tillverkningsföretag

Elektromobilitet i Kina från ett innovations- och policyperspektiv.

Ett ledande tillverkningsföretag hade behov av att förstå utvecklingen i Kina, en av deras viktigaste marknader, inom ett för dem centralt område, nämligen elektromobilitet. Vilka är konkurrenterna och potentiella framtida sådana, vilka är de stora offentliga initiativen, vart går de statliga forskningspengarna, var finns de ledande akademikerna och vilka är de mest innovativa företagen?
 
Med tanke på frågans bredd valde vi en bred approach där vi analyserade stora mängder data från olika källor och med olika typer av metoder. Genom big data-analys av hundratusentals patent, akademiska artiklar, nyhetsartiklar och information om statliga forskningsanslag och med hjälp av analysen kunde vi besvara så gott som alla kundens frågor och sammanställde resultaten i en rapport som innehöll såväl breda och klargörande översikter och detaljerad information om enskilda nyckelaktörer på arenan.

Läs mer om hur vi arbetar med Big Data här

Några av våra bästa case