Referenscase

FAR

Tankeledarskapsrapport om framtidens rådgivning, redovisning och revision för branschorganisationen FAR.

FAR

Avskaffad revisionsplikt, snabb teknisk utveckling och andra omvärldsfaktorer skapar nya förutsättningar för branschen. För att belysa dessa, fick Kairos Future uppdraget branschorganisationen FAR att genomföra en studie kring revisionsbranschens utveckling mot 2025. Genom mängder av intervjuer och workshops och en bred kund- och medarbetarundersökning bland medlemsföretagen om rådgivning, redovisning och revision idag och i framtiden, mejslades scenarier och vägval fram. Resultaten presenterades på branschseminarier, i medlemsföretagens ledningsgrupper och i form av en tankeledarskapsrapport.

Rapporten beskriver fyra drivkrafter, sju samhällstrender och åtta branschtrender och hur de bidrar till att förändra branschen mot 2025. Fyll i din emailadress ovan för att ta del av rapporten.

”Framtidsstudien är helt klart den väckarklocka branschen behövde för att möta framtiden på ett proaktivt sätt. Vi ser nu hur både små och stora byråer arbetar konkret med utvecklingsarbete. Från FARs sida uppmuntrar vi detta och ska på Branschdagarna i september också utse Årets framtidsbyrå”.  Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.


FAR är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare med cirka 6500 medlemmar. Läs mer om FAR här, och om tankeledarskap här.

Några av våra bästa case