Referenscase

Kartläggning av koncentration i vården

Projekt för ökad tillgänglighet och kvalitet i vården med Västra Götalandsregionen.

"Genom massivt uttag och analys av data har vi skapat bilder av vårdens volymer och samband.
Det har gett oss nycklar i arbetet med hur framtidens vård kan organiseras."

Levi Siljemyr, programledare omställningsområde Koncentration av vård för ökad kvalitet och tillgänglighet, Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen (VGR) har i sitt arbete med att öka tillgängligheten och kvaliteten för patienterna undersökt möjligheterna till en ökad koncentration av vårdproduktionen. Mot den bakgrunden har Kairos Future, tillsammans med Fujitsu, byggt upp en modell för att kvantitativt studera nuläget och ge förslag på verksamheter som skulle kunna koncentreras. 

Som underlag användes data för ca 12 miljoner åtgärder som utförts i vården i VGR. Eftersom det totala antalet åtgärdstyper är stort – omkring 7 600 unika åtgärdskoder som kan grupperas i 1 200 åtgärdsgrupper – var utmaningen att smalna av materialet och identifiera dem med störst potential till koncentration. Detta gjordes genom en kvantitativ analys, där åtgärdsgrupper kvantifierades längs 8 dimensioner med koppling till koncentration, komplexitet och kvalitet.

Analysen fungerade som underlag för diskussioner och workshops med experter i VGR och ledde till en uppsättning principer för identifiering av åtgärdsområden med stor potential för koncentration. Antalet åtgärdsgrupper kunde på så sätt reduceras från 1 200 till 188, och därefter genom två oberoende expertgranskningar till 24 åtgärdsgrupper med särskilt stor potential till koncentration.

Analysen undersökte även de patient- och läkarmässiga beroenden som finns mellan åtgärder genom att mäta i vilken utsträckning varje par av åtgärder utförs av samma läkare och på samma patienter. Detta resulterade i nätverk, som tydligt visar beroenden mellan kompetens och åtgärder. På så sätt kunde risker med koncentration undvikas, som att patienter tvingas färdas mellan sjukhus för sin behandling eller att kluster av kompetens splittras.

Genom nulägesanalysen och de förslag som framkommit har VGR gått vidare i sitt arbete med att koncentrera vården för ökad kvalitet och tillgänglighet.

"Det har varit viktigt att en gång för alla använda all vår data för att förstå vår grad av koncentration. Att vi dessutom numer har ett underlag vi fortsatt kan gräva i är en bonus."

Levi Siljemyr, programledare omställningsområde Koncentration av vård för ökad kvalitet och tillgänglighet, Västra Götalandsregionen.

Några av våra bästa case