Referenscase

SABO

Big Data Analys för SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Med en allt större bostadsbrist ville SABO, de allmännyttiga bostadsföretagens samarbetsorganisation, bättre förstå hur unga ser på sitt boende, vad de drömmer om, vilken bostad de vill ha och hur stor bostadsfrågan är i förhållande till andra frågor.

För att lösa detta genomförde vi en omfattande analys av ungas diskussion kring boende i sociala medier. Av 30 miljoner genomsökta blogginlägg handlade 2,5 miljoner om boende, att jämföra med 1,5 miljoner som handlade om mode och shopping. Boende var därmed den av de absolut största frågorna i sociala medier. Blogganalysen visade också på stora skillnader i hur unga söker bostad, där tonåringar bloggar om bostadskö och studenter om andrahandsboende. Därtill gav den en tydlig bild av ungas drömmar, där ett fint boende kommer före både pengar, utlandsvistelse och kändisskap, något som bekräftats i flera kvantitiva studier som vi genomfört.

För SABO och dess medlemmar gav studien många nya och oväntade insikter och användes såväl i extern kommunikation som som underlag för ett Rådslag om ungas boende som genomfördes på Fryshuset i Stockholm, med nyckelpersoner från bostads- och byggbranschen, forskare, experter, politiker, Ungdomsstyrelsen och Hyresgästföreningen.

Fyll i din emailadress ovan för att ta del av studien och läs mer om hur vi arbetar med Big Data här.

Några av våra bästa case