Referenscase

Spaceport Sweden

Processledning av en nationell strategi för utvecklingen av rymdturism

Spaceport Sweden har sedan flera år drivit utvecklingen av bemannad rymdfart i Sverige, jobbat för etableringen av en rymdhamn för bemannad rymdfart i Sverige och ser en stor affärspotential i den här utvecklingen. Men även om Sverige har en lång historia som ledande europeisk rymdnation, har kommersialiseringen av rymdrelaterad forskning gått trögt av olika anledningar.

VD Karin Nilsdotter kontaktade Kairos Future för att få djupare insikt i potentialen och möjliga ekonomiska effekter för Sverige, särskilt när det gäller rymdturism. Hon ville även ha stöd i att sprida kunskapen om rymdens möjligheter till nyckelpersoner inom näringsliv, offentlig sektor och akademi och ta fram en nationell strategi framåt.

Inom ramen för Vinnovas innovationsagendor och under processledning av Kairos Future har runt hundra nyckelpersoner från rymd- och besöksnäringsrelaterad forskning och företagande, näringslivsutveckling, innovation, miljö mm mötts i olika forum för att tillsammans ta fram en nationell strategi för att utveckla rymdturismen i Sverige. Med hjälp av Kairos Futures verktyg för collaborative innovation, Co:tunity, har omvärldsspaningar, idéer och tankar utbytts mellan intressenter över hela Sverige, men också internationellt. Under fysiska möten på Kairos Futures huvudkontor i Stockholm fanns sedan tillfälle till intensiva strategiska diskussioner och hjärngymnastik runt ett tillväxtområde med stor potential.

- Rymdturism och bemannad rymdfart är en högteknologisk och innovativ bransch som berör flera områden som idag inte har naturliga mötesplatser; rymd, turism, flyg, akademi och offentlig sektor. Därför var strategiprocessen med Kairos Future otroligt värdefull för att föra samman människor och deras kompetenser säger Karin Nilsdotter. Under Kairos professionella ledning har vi strukturerat upp analyser, kunskap och tankar och fått en bra kunskapsplattform på plats samt en vision och handlingsplan för det här för Sverige nya området. Deras team också räknat på potentialen framåt i omsättning och nya arbetstillfällen, avgörande underlag för att ta Sverige mot en ledande position i världen.

Vad kom strategigruppen fram till? Bemannad rymdfart och rymdturism bidrar till banbrytande innovationer, tillämpad spetsforskning och ökad export. Den gör rymden synlig och intressant och ökar intresset för teknik och naturvetenskap. Samtidigt skapar den kommersiella verksamheten förutsättningar för forskningsrelaterad verksamhet, vilken i sin tur kan exponeras och illustreras i besökscentra för allmänheten. Rymdhamnarna i sig blir attraktiva besöksmål, inte minst om man runt dessa etablerar en flora av mer ekonomiskt överkomliga upplevelser, från upplevelsecentra och vindtunnelflygning på marken till norrskensflygningar och andra luftburna upplevelser. Och kostnaderna för själva rymdfärderna prognostiseras sjunka till en nivå där de blir intressanta för allt fler människor att själva uppleva.

Förhoppningen och tanken är att två sektorer ska vinna på ett samarbete, den relativt stora besöksnäringen och den betydligt mindre men högteknologiska rymdindustrin. Därtill är förhoppningen att rymdforskning och innovation ska kunna bli en vitamininjektion i andra samhällssektorer som t.ex. telekom, miljö, teko och attrahera spetskompetens från hela världen. Förutsättningarna för att bygga ut rymdturism i Sverige är mycket goda och en sådan satsning skulle ge en redan framgångsrik besöksnäring ytterligare attraktionskraft samt stärka Sverige som rymdaktör.

Den nationella strategin Destination Rymden visar på potentialen framåt och rekommenderar strategiska åtgärder för att göra Sverige till ett ledande rymdturismland med egen rymdhamn för bemannad rymdfart. Här kan du ta del av den: www.destinationrymden.se 

Några av våra bästa case