Referenscase

Ledande nischdryckesmärke

ConsumerWatch för ledande nischdryckesmärke

Ett av de ledande och tydligast positionerade varumärkena på dryckesmarknaden hade som så många andra svårt att mejsla ut de mest relevanta livsstilarna och ”triberna” att rikta sin kommunikation till. De hade sett att de hade en stark position i ett antal målgrupper, men var dessa tillräckligt stora för att bära en långsiktig affär? Fanns de på riktigt och i så fall var?

För att ta reda på detta gav de oss uppdraget att kvalificera och kvantifiera de målgruppshypoteser som företaget hade tagit fram. Det skedde i två steg. I det första steget arbetade vi med kvalitativ research och analys för att kunna kvalificera och"klä upp” de olika målgrupperna med en rad karaktäristiska. Här använde vi en rad olika metoder och grävde också i vår egen trenddatabas. I det andra steget gav vi oss in i Orvesto och andra externa databaser för att identifiera och kvantifiera segmenten för att se vilka av dessa segment, eller triber, som var värda att satsa på.

Resultatet blev en tydlig målgruppsanalys och ett beslutsunderlag som fungerade som bottenplatta för en kommunikationsstrategi baserad på målgruppernas mediebeteenden, varumärkespreferenser och måltidsvanor.

Det arbetssätt vi tillämpade i detta fall kallar vi Tribal Close Up och är ett exempel på hur vi arbetar med ConsumerWatch. Läs mer om ConsumerWatch här

Några av våra bästa case