Referenscase

Norrenergi

Planering och ledning av processen för strategisk utvecklingsplan.

Norrenergi, som ägs av Solna och Sundbybergs städer, förser fler än 100  000 människor med värme och varmvatten. De flesta kunderna finns i Solna och Sundbyberg men fjärrvärmenätet sträcker sig även till Bromma och Danderyd. Norrenergi levererar även fjärrkyla för att skapa en behaglig inomhustemperatur på kontor, sjukhus och i butiker. Både fjärrvärmen och fjärrkylan lever upp till mycket höga miljökrav och fjärrvärmen är dessutom märkt med Bra Miljöval. För att hjälpa kunderna att spara energi erbjuder Norrenergi även energitjänster. 

Vart fjärde år tar Norrenergi fram en strategisk utvecklingsplan och 2019 var det dags för en ny plan avseende perioden 2020-2023. Efter en offentlig upphandling gavs Kairos Future uppdraget att planera och leda processen.  

Norrenergi betonade vikten av förankring och delaktighet i hela företaget. Vi designade därför processen så att alla medarbetare skulle kunna medverka vid ett eller flera tillfällen. Den huvudsakliga arbetsinsatsen gjordes av ledningsgruppen, som var djupt engagerad i arbetet. 

Processen var dels ett växelspel mellan olika delar av Norrenergi, dels ett växelspel mellan expansion och kontraktion, det vill säga mellan att öppna upp för nya inspel och idéer och att analysera detta och dra de bästa slutsatserna. 

Den första delen öppnade upp för olika förändringar i omvärlden och internt i organisationen, vilket sammanställdes i en framtidsrapport. Alla medarbetare inbjöds att delta i trendspaningen.  

Den andra delen, som startade med en workshop med ledargruppen, utvecklade idéer till strategier och förhållningssätt. I denna fas bearbetades även visionen. Slutligen presenterades ett förslag till utvecklingsplan för styrelsen, varefter strategierna bearbetades ytterligare och den färdiga utvecklingsplanen kunde fastslås. 

Projektet genomfördes under första halvåret 2019 och ligger till grund för Norrenergis arbete 2020-2023. Tack vare den inkluderande processen som involverade alla olika delar av företaget är planen redan förankrad i organisationen, vilket underlättar genomförandet. 

Några av våra bästa case