Referenscase

Trafikanalys

Flygstrategi mot 2040

Trafikanalys är en statlig myndighet med uppgift att ta fram kunskap som stöd för den svenska transportpolitiken.

Inom ramen för ett regeringsuppdrag med målet att ta fram en svensk flygstrategi mot år 2040 stöttade Kairos Future Trafikanalys med en omvärldsanalys som underlag för arbetet. Vilka trender och omvärldsförändringar kommer att påverka framtida flyg i Sverige?

På 25 år hinner mycket hända och det var viktigt att få med både den relativt säkra utvecklingen och eventuella ”game changers”. Vilken roll skulle utvecklingen av andra trafikslag spela i framtiden? Var kommer människor att bo? Vilken roll kommer Sverige att ha som hubb i norden, och vilka flygbolag dominerar 2040? Hur konkurrenskraftigt kommer landet att vara, och hur uppkopplat mot omvärlden? Den geopolitiska utvecklingen var likaså relevant, liksom miljöteknik och framtidens bränslen.

Kairos Futures omfattande Trenddatabas med statistik och rapporter på hundratals teman kompletterades med research specifikt för frågeställningen. En viktig utgångspunkt i detta arbete var prognoser över framtida ekonomisk utveckling, resande globalt samt forskning inom t.ex. befolkningsutveckling, teknik, konsumtion etc.

– För oss var det viktigt att få ett utifrånperspektiv på omvärldskartan som helhet säger Backa-Fredrik Brandt, kvalificerad utredare på Trafikanalys. Kairos Future fick oss att lyfta blicken och sätta in våra egna perspektiv i ett annat sammanhang. Värdefullt var också att de pekade på möjliga game changers som kan komma att förändra befintliga trender i grunden.

Fyll i formuläret ovan så skickar vi rapporten till din inbox. 

Några av våra bästa case