Referenscase

Världsledande livsmedelsföretag

Trendanalys och varumärkesutveckling när trenden vänder

“I vilken riktning borde vi förändra våra produkter och vår kommunikation?” frågade oss en av våra kunder inom matindustrin. Varumärket i fråga var ledande inom sin kategori i flera europeiska länder.

Kunden hade redan en vag idé om hur de borde förändra marknadsföringen och själva produkten, och vårt svar blev att vi trodde att kundens idé riskerade att totalt missa det skifte i konsumentpreferenser som vi såg växa fram. Därför föreslog vi dem att gräva djupare och börja med en undersökning av hur konsumenternas syn på produkter i kategorin förändrades, och även hur olika livsstilstrender skulle kunna påverka kategorin inom 3-7 år.

Undersökningen byggde på flera olika metoder, allt ifrån vanlig skrivbordsresearch till expertintervjuer, social medieanalys, sökbeteenden på nätet, djupintervjuer med konsumenter och en kvantitativ opinionsundersökning som gjordes i flera europeiska länder. Våra undersökningar bekräftade det vi trott, men var inte i linje med vad kunden trodde och stämde inte heller överens med vad deras varumärkesstrategi och kommunikationsrådgivare sedan länge förespråkat.

Följaktligen tog sig varken kunden eller dess rådgivare omedelbart till sig våra rekommendationer. Efter några år var dock många av de förändringar som vi föreslagit implementerade.

Läs mer om ConsumerWatch här och varumärkesanalys här

Några av våra bästa case