Referenscase

Polisförbundet

Framtidsstudie för polisförbundet

Hur ska polisen bedriva sitt arbete i framtiden, och när en ny polisorganisation satts i sjön? Det var huvudfrågan för Polisförbundet när de kontaktade oss om ett strategiskt arbete kring framtidens polis,

För att skaffa en så bred bild av utmaningarna kombinerade vi desk research, expertintervjuer, erfarenheter från andra länder mm med en bred enkätstudie bland poliser. Syftet var att fånga deras syn på samhällsutveckling, brottslighetens utveckling och hur polisen bör utveckla sin verksamhet för att bättre förebygga och bekämpa brott.

Några av slutsatserna och rekommendationerna var att brottsbekämpning behöver bli mer tekniskt integrerad, specialiserad, gränsöverskridande och privatiserad. Vidare går brottsbekämpningen mot en mer diversifierad framtid till mötes där polisen, vars metoder förfinats och fokuserats, bara är en av flera aktörer på den brottsbekämpande och brottsförebyggande arenan.

Rapporten har använts internt i förbundet, men också som underlag för extern dialog, bland annat i seminarier under Almedalsveckan.

Så här säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz;

”Vi har nu använt rapporten som en av grunderna till polisförbundets nya politiska program som antogs på Representantskapet i september. Sen planerar vi verksamheten inför de närmsta åren och då väljer vi ut vad vi ska jobba med först och hur vi ska göra det. Det ska bli jättespännande!”

Läs mer om hur vi arbetar med strategiutveckling här

Några av våra bästa case