Referenscase

AI-driven analys i föreningsdemokratins tjänst

AI-analys av medlemsdialoger bland 52 000 medlemmar.

Dialogerna dokumenterades och Kairos Future fick i uppdrag att analysera det stora textmaterialet. Syftet var att vaska fram de teman och frågor som oftast lyftes av medlemmarna.

Vi använde Dcipher Analytics, en plattform för AI-driven textanalys för analysen. Genom att förutsättningslöst klustra dialoginlägg ämnesvis kunde vi identifiera ett antal tydliga ämnen och teman, oberoende av de inblandades förförståelse av hur diskussionerna sett ut. Därefter kunde vi dyka djupare ner i ämen och teman som framträtt ur analysen och studerade dem kvalitativt. 

På så sätt kunde vi bättre förstå nyanser i argumentationen och graden av enighet. Resultatet var en tydlig och objektiv bild av vilka frågor som engagerar medlemmarna, vad de är ense och oense om och vilka förändringar de efterlyser.

Medlemmarnas samlade bild blev en viktig komponent i kundens strategiarbete, se sammanfattning av arbete och resultat här:

"Det arbete som Kairos Future gjorde åt oss var ett kul och nytt sätt för oss att analysera stora textmassor. Resultatet har använts både i vårt strategi- och kommunikationsarbete med medlemmarna."

Gustav Tibblin, medlemschef Södra

Några av våra bästa case